FARMA KRHÁNICE

Farma Krhánice je rodinná farma, která se zabývá zemědělskou činností od pěstování obilovin a pícnin až po chov hovězího dobytka. Produkují mléko, jehož podstatnou část si zpracovávají ve vlastní mlékárně.


Pan Mikoláš začal hospodařit v r. 1991 a v současné době spravuje dvě vlastní farmy, na kterých chová mléčné černostrakaté plemeno holštýnský skot. V Krhanicích má ustájeny dojnice, kterých je přibližně 280 ks a denně nadojí kolem 6 500l mléka. Na druhé farmě v Krňanech, se chová mladý skot, který čítá přibližně 230 ks telat a jalovic, které jsou určeny pro obměnu stáda. Všechna zvířata mají celoročně možnost pobytu na pastvinách.


Hospodaří na 950 ti hektarech zemědělské půdy, z toho 300 ha orné,320 ha luk,330 ha pastvin. Majitel farmy vybudoval v r. 2014 mini mlékárnu a začal s výrobou a prodejem vlastních mléčných výrobků.


Pro více informací o farmě klikněte zde.

Orbisfood.cz