Otužování, aneb když už zdravá strava nestačí.

Jak vyplývá z názvu, rozhodl jsem se v boji s nemocemi přitvrdit a přijal jsem výzvu stát se otužilcem.

Pár dnů jsem otužování studoval a myslím, že jsem připravený začít se samovýukou a rád bych se o své zkušenosti podělil i s Vámi.

Pokud jsem vše správně pochopil, důležité je začít především postupně, takže nezačnu tím, že skočím do zamrzlého slepého ramena Vltavy a pokusím se probít na druhou stranu břehu.

Trénink otužilosti probíhá dlouhodobě, nejlépe je začít od dětství a otužovat se celoživotně. Otužovat se lze denně. Příznivé účinky otužování se projeví nejdříve za tři až čtyři týdny. Když s otužováním přestanete, zvýšená otužilost během několika týdnů opět poklesne.

Zásada při otužování: dbáme na postupnost. Začínáme od méně intenzivních prostředků a pokračujeme k intenzivnějším, zvyšujeme i dobu otužování.

Ideální je začít prý v létě, především u úplných začátečníků. Jelikož chodím řadu let do sauny a následně se vždy sprchuji ledovou vodou i déle než minutu, zkusím jednu z lehčích metod a tím je otužování vzduchem, v mém případě tím únorovým a rovnou i zkusím metodu válení se ve sněhu.

Jak se můžeme otužovat? Vzduchem, vodou a sluncem. Otužování vzduchem je nejdostupnější.Vzduch může na tělo působit při sportu nebo při práci v takovém oblečení, které umožní přístup vzduchu k tělu. Specifickou formou otužování vzduchem je vzdušná lázeň, což je působení vzduchu na celé tělo nebo na jeho většinu. Při zvýšeném proudění a vlhkosti vzduchu je za chladného počasí třeba dát pozor na nebezpečí omrzlin.

Otužování vodou je nejúčinnější. Vyplývá to ze skutečnosti, že voda odvádí při styku s tělem teplo více než dvacetkrát rychleji než vzduch. Proto je při otužování vodou zvlášť důležitá postupnost. Začátečníci mohou začít omýváním mokrou žínkou nebo houbou nebo vlhkým ručníkem. Poté, co si tělo zvykne na omývání, lze přistoupit k vyšším fázím k polévání nebo sprchování. Nejúčinnější je studená koupel v potoce, řece, moři apod… Co však rozhodně nelze doporučit, je naplnit si vanu studenou vodou a ležet v ní. Nedostatek místa ve vaně totiž neumožňuje intenzivnější pohyb (třeba napodobovat plavání) a tělo bez pohybu by snadno nežádoucím způsobem prochladlo.

Jak dlouho má probíhat otužování vodou? Omývání může probíhat 3 až 4 minuty, polévání nebo sprcha 1 až 2 minuty. Doba koupele v přírodě bude trvat podle toho, jaká je teplota vody, vzduchu a jaké úrovně otužilosti již koupající dosáhl.

Otužování sluncem umožňuje adaptaci na biologické účinky slunečního záření, kdežto otužování vzduchem a vodou ovlivňují přizpůsobení se chladu a teplu. I u otužování sluncem je velmi důležitá postupnost a přiměřenost!

Otužování působí proti nemocem z nachlazení, ale také proti alergiím, vředové chorobě, hypertenzi a některým nervovým chorobám či psychickým poruchám. V případě nemocí z nachlazení platí, že otužilý člověk má větší naději, že neonemocní. Pokud přece onemocní, pak má nemoc lehčí průběh a dříve odezní.

Nazdar, Denis

Like what you read? Give David Reich a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.