Go to Orchard Consulting LLC
About
Orchard Consulting LLC
SAP Consultancy in Mongolia
Note from the editor

Орчард Консалтинг нь дэлхийд байгууллагын МТ (Enterprise IT) шийдлээр тэргүүлэгч SAP SE компанийн шийдлийг Монголын ААН, этгээдэд нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг. SAP нэрийн ERP, SRM, CRM, BWH зэрэг шалгарсан систем нэвтрүүлэх нь тухайн компанийн үйл ажиллагаа, бүтээмжийг эрс дээшлүүлнэ.