ОПЛАТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

https://secure.wayforpay.com/button/bf61e0323d08f

Ви можете здійснити оплату членських внесків на рахунок ОСНОВИ через касу банку чи за допомогою онлайн сервісів оплати

ОНЛАЙН ОПЛАТА

Перейдіть за посиланням https://secure.wayforpay.com/button/bf61e0323d08f

Обов’язково вкажіть ваш телефон та імейл.

У разі необхідності надсилайте ваші запитання на імейл ОСНОВИ info@osnova.ngo

Реквізити для здійснення платежу

Отримувач: Всеукраїнська громадська організація “ОСНОВА”

Код ВГО “ОСНОВА”: 35948283

Номер рахунку IBAN: UA053226690000026000300991577

Банк: АТ “Ощадбанк”

Код банку: 322669

При сплаті членських внесків у призначенні платежу вкажіть: Членський внесок [вказати ПІБ особи платника повністю]

Членські внески та безповоротна фінансова допомога (фінансова пожертва) сплачуються на користь Всеукраїнської громадської організації “ОСНОВА” (ідентифікаційний код юридичної особи 35948283) (також може зазначатись — Організація чи ОСНОВА) відповідно до вимог Податкового кодексу України, ч. 1 ст. 24 Закону України “Про громадські об’єднання”, статуту Організації.

Сплачувати членські внески можуть лише члени ВГО “ОСНОВА”.

При сплаті членських внесків, особами, які не є членами ВГО “ОСНОВА”, такий платіж зараховується як безповоротна фінансова допомога.

Безповоротну фінансову допомогу можуть здійснювати будь-які особи, як фізичні так і юридичні особи, які бажають фінансово підтримати статутну діяльність ОСНОВИ.

Кошти, які надходять до ОСНОВИ як членські внески та безповоротна фінансова допомога витрачаються Організацією на статутну діяльність відповідно до вимог ч. 2 ст. 24 Закону України “Про громадські об’єднання” та Статуту ВГО “ОСНОВА”.

Здійснюючи платіж за допомогою сайту ВГО “ОСНОВА” (www.osnova.ngo чи medium.com/osnova) (далі — Сайт) ви погоджуєтесь із викладеними в цій правовій інформації правилами та умовами використання Сайту та здійснення платежів на користь ВГО “ОСНОВА” через (за допомогою) Сайт.

При здійснені платежу через (за допомогою) Сайт на користь ВГО “ОСНОВА” ви гарантуєте і маєте надавати лише точну, повну, актуальну та виключно вашу інформацію.

Оплата членських внесків та безповоротної фінансової допомоги здійснюється у гривнях. Усі витрати, пов’язанні з конвертацією валюти, покладаються на платника.

Відвідуючи або використовуючи Сайт, здійснюючи підписку на поштову розсилку чи здійснюючи платіж, ви надаєте згоду ОСНОВІ на збирання, обробку, використання, зберігання (накопичення) та передачу (поширення) ваших персональних даних з метою захисту законних інтересів володільця персональних даних.

У разі незгоди з наданням ОСНОВІ дозволу на збирання, обробку, використання, зберігання (накопичення) та передачу (поширення) ваших персональних даних, ви не повинні отримувати доступ, відвідувати та/або користуватися Сайтом, підписуватися на поштову розсилку та здійснювати платежі.

У разі виникнення проблем із здійсненням платежу чи у разі необхідності отримання додаткової інформації, звертайтесь на електрону поштову адресу ОСНОВИ info@osnova.ngo

#ОСНОВА #УкраїнаМояБатьківщина

#OSNOVA #UkraineIsMyMotherland

Publisher in OSNOVA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store