About
O‘zbekcha bitiklar

O‘zbek tilida qoldiriladigan postlar jamlanmasi. Hamma o‘zbekzabonlar tomonidan qoldirilishi mumkin postlar. Bema’nilari olib tashlanadi.

More information

Editors