About
O‘zbekcha bitiklar
O‘zbek tilida qoldiriladigan postlar jamlanmasi. Hamma o‘zbekzabonlar tomonidan qoldirilishi mumkin postlar. Bema’nilari olib tashlanadi.
More information
Editors