Česká Kobliha

Aktualizace k 24.11 — Máme epxertní tým a hledáme další nadšence. Do české diskuze a snahy o udržitelnost chceme přinést alternativní ekonomický model Doughnut Economy adaptovaný pro Česko. Pojďte nám s tím pomoct!

Marek Mencl z Pábení
Pábení
2 min readOct 7, 2021

--

Aktuálně z projektu: Máme sestavený expertní tým a hledáme další odborníky a nadšence do udržitelného rozvoje.

K jednomu stolu se nám už teď podařilo dostat experty z akademické i byznysové sféry. Seznamte se s členy expertního kruhu a jejich rolemi;

 • doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. — ekonomka
 • Vojtěch Vosecký. MSc.— cirkulární ekonomika
 • Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. — nerůst
 • Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. — environmetnální limity
 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. — environmetnální limity
 • Mgr. Karel Čada, Ph.D. — socilální minima
 • Veronika Nováková, E.MA sociální minima

A hledáme další odborníky:

 • Pro adaptaci modelu uvítáme především expertní ze sociální oblasti.
 • Pro design aktivity vítáme zástupce z byznysu i designéry

První setkání celé komunity proběhne v pátek 10.12 od 10hod.

Na setkání přiblížíme náš záměr a dvě klíčové aktivity, kterým se v rámci projektu chceme věnovat.

 1. Adaptace koblihy do českého kontextu
 2. Návrh workshopvé aktivity, která pomůže organizacím s koblihou pracovat.

První online setkání proběhne 10.12.2021 od 10hod na Zoom.
Stačí se přihlásit tu:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udO6vpjwuGtLQx_7eHjRLg5AbwdY_HNl3

Prosperující společnost, ve které vyvažujeme sociální potřeby a envrionmentální limity

V Pábení jsme se před dvěma lety rozhodli dostat udržitelnost do jádra podnikání — našeho i našich klientů. Od té doby prozkoumáváme všechny možné způsoby, jak tuhle ambici naplnit. Česká kobliha je jeden z těchto způsobů.

Při přemýšlení o tom, co udržitelnost vlastně je, byla pro nás velkým zdrojem inspirace kniha Doughnut Economy od Kate Raworth. Obecný princip vyvažování sociálních potřeb s environmentálními limity, který tvoří ústřední motiv knihy, považujeme za velmi užitečný rámec pro udržitelný rozvoj. Zatím ale nevíme, jak ho systematicky promítnout do naší práce, protože ve své globální verzi je příliš abstraktní pro běžnou designérskou práci.

Doughnut Economy v 60 vteřinách

Chceme najít způsob, jak s koblihou smysluplně pracovat v českém kontextu — chceme koblihu lokalizovat.

Nehledáme neprůstřelnou metodiku, která vyžaduje spoustu datových zdrojů. Představujeme si spíš jakýsi kompas, který organizacím pomáhá nacházet smysluplné kroky směrem k udržitelnosti a pozitivnímu dopadu v kontextu České republiky.

Téma chceme nyní objevovat a rozvíjet — spolu s vámi, lidmi různých odborností.

Vlastní verzi koblihy představily jak města jako Barcelona neboAmsterdam, ale také celé země jako Velká Británie.

Díky, že vám záleží na udržitelném a regenerativním rozvoji naši země.

--

--