Hledáme designérku nebo designéra ❤

Která/ý nám pomůže s rozhýbáváním změn v organizacích různého typu. Chceme tě do Prahy nebo do Brna. Pracujeme v mikrotýmech. 4 dny v týdnu.

Roman Hřebecký
Nov 29, 2019 · 3 min read

Na čem třeba děláme?

S JICem navrhujeme nástroje a služby, díky kterým snáz rozehrávají vizi zdravého podnikatelského ekosystému.

MTS jsme dali dohromady brand a teď na svět pomáháme jejich start-upu.

S Unipou navrhujeme službu podporující rodiče, kteří přišli v období kolem porodu o dítě.

V ČSOB jsme vytrénovali 20 designérů ovládajících kooperativní metodiky — včetně design sprintů

S Eurowagem navrhujeme postup, jak efektivně pracovat s hodnotami, které v organizaci mají.

Chodíme do České spořitelny, Hnutí DUHA, Spondey, Safibry, Embeditu, HARTMANN — RICO…

Příští rok budeme na rozvoji výše popsaných projektů pracovat a přidáme další včetně sociálně inovativních.

To jsme my, abys věděl/a.

Odžitého toho máme spoustu.

Mrkněte na náš blog a případovky.

Před námi je další etapa. Pracovně ji rámujeme vizí, ve které se udržitelnost stává nedílnou součástí života organizací.

Jestli už nás nějakou dobu sleduješ, pak v tomhle posunu možná vidíš, že pokračujeme na naší cestě do hloubky projektů, na kterých pracujeme.

Jde nám totiž o to, aby organizace zodpovědně využívaly zdroje a lidský potenciál, které můžou mít k dispozici, a domýšlely důsledky svého chování.

Koho hledáme?

  • Člověka, kterému cinká, jaké projekty a s jakou myšlenkou děláme. A že se pohybujeme mezi komerční, veřejnou i neziskovou sférou.

Co bychom chtěli abys uměl/a

  • Facilitace a prezentace — umíš provést skupinu lidí systematickým procesem tvorby, umíš prezentovat a troufneš si na to i v angličtině.

Co za to?

  • Smysluplnou práci, prima partu kolegů a záruku, že se budete každý den učit nové věci a postupy.

Chceš pracovat s námi?

Napiš e-mail s předmětem Nový pábitel / pábitelka a pošli ho nejpozději do 10. ledna na chcido@pabeni.cz. Sepiš, co nového bys do Pábení přinesl/a. A proč to s tebou máme vyzkoušet.

Jestli to bude dávat smysl, v lednu se potkáš s Markem nebo se mnou a společně se domluvíme, jak otestovat spolupráci.


A protože v každém správném inzerátu by mělo být doporučení od nezaujaté osoby, která řekne, co můžeš čekat, pokud se staneš součástí nějaké firmy. Tohle jsou naše:

„Pábení, tam bych pracovat nechtěl. To je děsná fuška, co děláte. Taková sysifovská dřina.“
Náhodný vývojář z náhodné firmy

„Vy v tom Pábení jdete děsně poctivě a od podlahy. Sympatický to je, ale pracovat u vás bych teda nemoh.“
Náhodný konzultant z náhodné konzultační firmy

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pabeni

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade