Do Prahy i do Brna. Práce v mikrotýmech, na 4 dny v týdnu nejmíň. Nároky máme vysoké, tempo nadprůměrné a odměny odpovídající malému studiu. Tolik ve zkratce, pro dlouhou verzi pokračujte ve čtení.

Maru Kortanová
Jun 8 · 4 min read

Projekty, kterým se věnujeme čím dál více a i vy byste v nich měli vidět příležitosti a hodnotu:

1Design náborových aktivit — pomáháme firmám oslovit a udržet stávající zaměstnance.

2Rychlý rozjezd nových projektů v korporacích
na základě dat navrhnout, otestovat a doručit komunikaci produktu či služby.

3Komunikace směru, vize a hodnot dovnitř i ven firmy — vedeme poznávací schůzky u kulatého stolu, facilitujeme workshopy, stavíme školení na míru a pomáháme tvořit i část výstupů, když to je něco, co umíme.

4 Dává nám smysl pomáhat organizacím jako je Hnutí Duha, Fridays For Future, UNIPA nebo třeba JIC — a navrhovat s nimi dlouhodobě udržitelné služby.

To všechno děláme pomocí designových metod a s vědomím udržitelnosti byznysu. Velké téma je pro nás cirkulární ekonomika a s ní související změna byznys modelů organizací nebo služeb, které nabízí.

Koho bychom rádi do týmu?

1Šikovného UI designéra/copywritera, který umí dobře anglicky a nezalekne se rychlé tvorby prototypů během sprintů. Nehledáme specialisty, ale lidi, kteří se čím dál víc rozvíjí do šířky.

2 Inovačního designéra — tedy člověka, který pomáhá rozjíždět nějaké služby nebo produkty. Může to být někdo, kdo měl v minulosti na starost rozpočty na marketing či HR a uměl se na takové aktivity dívat optikou jejich rozvoje a přínosu. Designér, který bude parťákem pro naše klienty a zároveň zvládne zapojit celý tým.

3 Facilitátora / lektora, který umí pracovat s různorodými týmy napříč firmou (HR, marketing, obchod, management…), odvedl pár desítek workshopů a možná i sám na vlastní kůži zažil transformaci firmy a ví, co to obnáší.

Kolegy, kteří takové kompetence mají, v týmu částečně zastoupené máme, ale potřebujeme posílit. Troufnu si říct, že poznání klienta máme v malíku, mnohem víc potřebujeme parťáky do tvorby a předávání našich výstupů.

Jakými projekty právě teď žijeme?

Roman a Josef pomáhají s proměnou brněnského JICu, Marek se kromě systematické práce na nových produktech pro Skylink věnuje s Petrou Eurowagu. Nela a Veronika jezdí do výrobního závodu HARTMANN-RICO, aby pochopily, jak tam probíhá onboarding, další tým nastavuje náborovou komunikaci pro T-mobile a Slovak Telekom.

spolu s Matějem a Zuzkou pracujeme od prosince 2018 z pražských kancelářích EmbedIT. Maťo s týmem před pár týdny odevzdal kus krásný práce pro slovenskou MTS, která zhmotňuje jejich firemní hodnoty a otevírá i taková témata, jakými jsou roboti ve výrobě.

No a pak tady máme Hnutí DUHA, Adastru, KISK… Na 12 lidí je to docela honička. I proto chceme do týmu od září postupně nalodit 2–3 nové posily.

Společné téma našich projektů? Komunikace ve všech možných podobách

1Pochopit a lidsky popsat, kam se firma posouvá. A také do detailu zmapovat, jak to ovlivní její produkt či službu a zároveň, jaký dopad to bude mít samotnou organizaci a lidi v ní.

2 Na základě dat pak navrhnout služby / procesy, které budou reflektovat posun a zároveň otevírat další příležitosti k rozvoji. A to všechno přetavit do srozumitelné a uchopitelné prezentace webu, náborové strategie nebo třeba brandbooku, pokud je to potřeba.

3Předat klíčové informace a postřehy všem lidem a oddělením ve firmě skrze nástroje a materiály, které pro ně tvoříme. Aby to celé chápali, vzali za své a uměli to promítat do každodenní práce.

Na projektech pracujeme ve dvou až čtyřčlenných týmech — čím dál častěji máme pracovní prostor přímo u klienta. A pokud ne, stejně jsme tam docela často, protože tvoříme jeden tým. Mluvíme s lidmi uvnitř, máme společně workshopy, testujeme prototypy, školíme.

I proto hledáme parťáky, kteří mají několik let praxi, běžně používají designové metody, umí mluvit i psát anglicky a hlavně — zvládnou a bude je bavit pracovat v týmu v 6+1 bězích. Protože to prostě není pro každého.

Co za to?

  • Smysluplnou práci, prima partu kolegů a záruku, že se budete každý den učit nové věci a postupy.
  • Volnou pracovní dobu — jak si naplánujete práci s týmem, tak to prostě budete mít.
  • Kanceláře máme neformálnív Brně obýváme byt v Žabinách a v Praze ve Strašnicích.
  • Detaily spolupráce, pracovní nástroje a potřebný software vyřešíme na osobním setkání.

Chcete pracovat s námi?

Napište e-mail s předmětem Nový pábitel / pábitelka a pošlete ho nejpozději do 12. 7. na chcido@pabeni.cz. Sepište, co nového byste do Pábení přinesli zrovna vy. A proč to s vámi máme vyzkoušet.

Jestli to bude dávat smysl, během léta se potkáte s Markem a Romanem (mě čeká dvouměsíční dovolená) a společně se domluvíte, jak otestovat spolupráci.

Oficiální nalodění do firmy proběhne na společné firemní chatě první týden v září.

Jak to u nás vypadá? Mrkněte na video, ve kterém vás Marek provede brněnskými a pražskými kancelářemi


P.S. V každém správném inzerátu by mělo být doporučení od nezaujaté osoby, která řekne, co můžete čekat, pokud se stanete součástí nějaké firmy. Tohle jsou naše:

„Pábení, tam bych pracovat nechtěl. To je děsná fuška, co děláte. Taková sysifovská dřina.“
Náhodný vývojář z náhodné firmy

„Vy v tom Pábení jdete děsně poctivě a od podlahy. Sympatický to je, ale pracovat u vás bych teda nemoh.“
Náhodný konzultant z náhodné konzultační firmy

Jo, a ještě nesmím zapomenout na fotku lepíků!

Pabeni

Umíme se dobře ptát a na základě odpovědí vymyslet, jak co nejlépe splnit klientovy cíle. Jsou mezi námi psavci, stratégové i výzkumníci, každý ale umíme něco z řemesla druhých. A všichni přemýšlíme jako designéři.

Maru Kortanová

Written by

Píšu, škrtám, přepisuju…. a taky směruju klienty k tomu, aby se svými zákazníky vedli dialog a skrze obsah nastavovali ta správná očekávání.

Pabeni

Pabeni

Umíme se dobře ptát a na základě odpovědí vymyslet, jak co nejlépe splnit klientovy cíle. Jsou mezi námi psavci, stratégové i výzkumníci, každý ale umíme něco z řemesla druhých. A všichni přemýšlíme jako designéři.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade