Marek z Pábení
Nov 3, 2018 · 3 min read

Got over the darn silo

A lawyer, a UX designer, a banking advisor, a B-1 manager, and an IT guy from the basement meet and… If it sounds like the beginning of a stupid joke, you probably live in silo. You’re in a department where you belong, and you’re good at what you do. You might also think that you can’t influence things that aren’t your responsibility. But what if there were design tools, procedures, and tactics which mutually help different people within companies, universities, and ministries to create respect and the respectful functioning of multidisciplinary teams that deliver clear results?

Jak vzniklo Pábení a jak se má jako firma?

Měl to být rozhovor o podnikání na volné noze, ale stalo se z toho povídání, které odkrývá příběh o založení Pábení. Jestli chcete vědět, jací jsme, jak přemýšlíme o spolupráci a co znamená pracovat s námi v běhu, pusťte si tohle video, které se natáčelo v našich brněnských kancelářích.

34 minut

Jak hledáme smysl práce v pábení

Co se začne dít, když se copywriter začne ptát po smyslu textů, které píše? A když rozporuje poptávku a místo toho tvoří zadání přímo s klientem? Povídání o metodách, skutečných potřebách byznysu… taky o lidech. Zjistěte, co znamená aplikovat přístup Human Centered Designu a poslechněte si příběh přerodu firmy plné copywriterů v designérské studio.

66 minut

Design Sprint v českém prostředí

Chcete pomoct radnici, aby se jí lépe komunikovalo s hospodskými. S výrobní firmou, která pracuje s plasty, vyvíjíte nový produkt — bez obalu. Máte za úkol sjednotit povědomí o značce a její boudoucnosti v jedné z nejsilnějších neziskovek ČR. 3 absolutně rozdílná zadání, 3 výrazně rozdílných společností. A jeden přístup, který s tím umí pomoct. Poslechněte si přednášku o tom, jak funguje a kde pomáhá.

31 minut

O náborových kampaních v IT firmách

Nindžové, cool fotky z teambulingu a ananasový fresh každý čtvrtek až na stůl. I tak vypadá kreativa některých náborových kampaní. Hledáte cesty, jak při náboru vybočit z řady a neházet kandidáty do emoční propasti? Pusťte si tohle video. Třeba zjistíte, že unikátní se stanete ve chvíli, kdy začnete mluvit pravdu.

19 minut

O copywritingu a obsahové strategii

Maru byla hostem 5. dílu seriálu Copýtko s předními českými copywritery. Jak vnímá obor jako takový a co pro ni znamená rozvíjet se v copywritingu? Povídání nejen o textech, ale třeba i získávání podkladů, testování a tvorbě obsahové strategie.

25 minut

O tvorbě obsahu pro e-shopy

O kvalitním obsahu se pořád mluví, ale jak vlastně vypadá? Kde vzít inspiraci a zjistit, co cílovou skupinu skutečně zajímá? V PeckaPodcastu se dozvíte, jak vypadají dobré podklady, kolik času zabere rešerše a jaké typy obsahu se z pohledu copywritingu pro e-shop tvoří. Povídání o článcích, mikrocopy ale i tom, jak je důležité projektové řízení a správné zvolené online nástroje.

60 minut

O strategii, kampaních a tvorbě produktů

Jak zapojit komunitu na sociálních sítích do tvorby kuchařky? A jak dopředu zajistit, aby to všechno proběhlo úspěšně? Pusťte si otevřené povídání o našem srdcovém projektu s Fitrecepty. Uvidíme střípky z kampaní i tvorby kuchařek, kterých se prodalo přes 100 000 kusů.

26 minut

Pabeni

Umíme se dobře ptát a na základě odpovědí vymyslet, jak co nejlépe splnit klientovy cíle. Jsou mezi námi psavci, stratégové i výzkumníci, každý ale umíme něco z řemesla druhých. A všichni přemýšlíme jako designéři.

Marek z Pábení

Written by

Nepíšu. Učím se pravidelně publikovat poznámky z pracovního života. Vedu projekty, workshopy a Pábení.

Pabeni

Pabeni

Umíme se dobře ptát a na základě odpovědí vymyslet, jak co nejlépe splnit klientovy cíle. Jsou mezi námi psavci, stratégové i výzkumníci, každý ale umíme něco z řemesla druhých. A všichni přemýšlíme jako designéři.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade