Jste neziskovka nebo start-up? A chcete zažít design sprint?

Věc se má tak — děláme design sprinty. Děláme je rádi. A protože se blíží Vánoce a protože stojíme o to, aby na svět přicházely smysluplné projekty, řekli jsme si, že by nebylo od věci udělat jeden sprint prostě jen tak.

Pro někoho, komu pomůže. 
Pro někoho, kdo chce svým počínáním pomáhat. 
Nebo kdo chce vyvinout smysluplný produkt nebo službu a zasekl se na startu nebo v půlce vývoje.

Jestli nevíš, co je design sprint, mrkni na tohle video

Aby to ale celé fungovalo

Před tím, než nadšeně napíšeš, prostuduj si metodiku designsprintu a definuj cíl, kterého chcete dosáhnout.

Cíl nějak srozumitelně formuluj…

 • jaké to řešení má mít přínosy,
 • komu a s čím to má pomáhat,
 • jaká máte data o potřebách, obavách a touhách těch, pro které chcete něco navrhovat,
 • jak důležitý projekt to pro vás je,
 • kteří lidé od vás se sprintu zúčastní — co dělají a proč by měli být součástí řešitelského týmu.

Na základě těchto informací vybereme toho, s kým sprint nejpozději v únoru 2018 zrealizujeme.

Co od nás ty a tvůj tým dostaneš?

 • Prostor v našich brněnských kancelářích
 • Potřebné pomůcky, občerstvení a dobré kafe
 • průvodce procesu a silné know how nejen v oblasti vedení sprintu
 • A kdyby bylo třeba, půjčíme vám na týden taky designéra

A co bychom za to chtěli naoplátku?

Když se nedomluvíme na specifickém řešení, plnohodnotný design sprint zabere opravdu celý týden.

 1. Budeme o design sprintu mluvit veřejně — rádi bychom průběh detailně dokumentovali a pak do světa pustili případovku
 2. Abyste počítali s poctivou přípravou — nechceme jít do projektu, který jste si vybrali jen proto, že je zadarmo
 3. Než si stoprocentně plácneme, chceme se potkat s většinou týmu a strávit s ním hodinku nebo dvě — nechceme jít do spolupráce, kde by to pro kohokoli byla osina v zadku.

Sedí vám to? Boží!

Pište na roman@pabeni.cz

Ozvěte se nejpozději do konce října 2017. To je deadline pro vás.

Vybírat z projektů budeme do konce listopadu 2017. To je deadline pro nás, kdy dáme vědět, jak to dopadlo.

A pak už se společně pustíme do práce tak, abychom na začátku roku 2018 (nejpozději v únoru) mohli sprintovat.

Líbí se vám nápad?

Pošlete ho dál. Sdílejte ho na Facebooku, na Twitteru nebo ho prostě pinkněte známým do e-mailu. Nezapomeňte na hashtag #chcisprintspabenim, 
abychom případné reakce na sociálních sítích snáz dohledali :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.