param_tr
Published in

param_tr

Affiliate Marketing ve Influencer Marketing Arasındaki Fark Nedir?

Affiliate Marketing, Türkçe karşılığıyla Satış Ortaklığı Pazarlaması, en temel tanımıyla internetten para kazanma yöntemidir. Satış Ortaklığı Pazarlaması, bir kişinin, başka bir kişinin veya şirketin ürünlerini pazarlamak için komisyon kazandığı süreçtir. Bu kişi, ürünü tanıtır ve şirketin veya kişinin yaptığı her satıştan bir miktar kâr elde eder.

Satış Ortaklığı Pazarlaması, gelir paylaşımına dayanır. Bir ürününüz varsa ve daha fazla satmak istiyorsanız, bir ortaklık programı aracılığıyla gelirinizden belli bir payı satış ortağınız ile paylaşarak gelirinizi arttırabilirsiniz. Eğer ürününüz yoksa ve para kazanmak istiyorsanız, o zaman değeri olduğunu düşündüğünüz bir ürünün tanıtımını yapabilir ve satış ortaklığı pazarlamacısı olarak bu üründen gelir elde edebilirsiniz.

Influencer Marketing, Türkçe karşılığıyla Etkileyici Pazarlama, eski ve yeni pazarlama araçlarının bir karışımıdır. Ünlü desteği fikrini alır ve onu günümüzün içerik odaklı bir pazarlama kampanyasına yerleştirir. Ancak Etkileyici Pazarlama sadece ünlüleri içermez. Bunun yerine, birçoğu çevrimdışı bir ortamda kendilerini asla ünlü olarak görmeyecek olan etkileyicilerdir.

Etkileyici Pazarlama, güçlü bir çevrimiçi varlığa sahip kilit kişileri belirleme ve bir ürün veya hizmet satın almak için takipçilerini veya abonelerini “etkilemek” için onları güçlendirme sürecini ifade eder.

Etkileyici Pazarlama, günümüzün Ağızdan Ağıza Pazarlaması gibidir, yıllardır etkili bir şekilde kullanılan bir stratejidir. Oprah Etkisi, Etkileyici Pazarlama için iyi bir örnektir. İzleyiciye ve milyonlarca insana ulaşması nedeniyle Oprah, kitap satışlarından ve ürünlerden seçim oylamasına kadar her şey üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.

Gerektiğinde bu iki strateji arasında geçiş yapabileceğinizi veya her iki pazarlama tekniğini kullanarak aynı anda birden fazla kampanya yürütebileceğinizi unutmayın. Buradaki amaç, neyin işe yaradığını bulmak için deney yapmak ama aynı zamanda hedef kitlenizin ilgi alanlarına hitap edebilmek için esnek olmaktır.

--

--

Bir finansal teknoloji şirketinden daha fazlasıyız!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store