วิธีการเบื้องต้นสำหรับ Sensor เชื่อมต่อโดยใช้ NodeMCU esp8266 และ Arduino IDE

Nodemcu with LED

ตัวอย่างแรกทดลองใช้งานโดยใช้หลอดไฟ LED 1 หลอด และ Nodemcu 1 ตัว

อุปกรณ์ที่สำคัญ

  1. Nodemcu esp8266 version ไหนก็ได้ สั่งซื้อใน Aliexpress ราคาประมาณ 100 บาท

สั่งซื้อเยอะๆ 5 ชิ้น ได้ที่ Aliexpress

2. LED 1 หลอด สีอะไรก็ได้ เชื่อมสายไฟ D1 ขั้ว + ที่ขา งอ หรือ ยาวกว่า ตามรูป GND ขา ground คือขาที่สั้นกว่า สั่งซื้อได้ที่ Aliexpress

3. เชื่อมต่อตามภาพตามข้างบน สั่งซื้อสาย Jumper ได้ที่ Aliexpress

Arduino IDE และ ไลบรารี่ที่ต้องมีก่อนใช้งาน

  1. ดาวน์โหลด https://www.arduino.cc/en/Main/Software

หลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จแล้ว ก็ลองรันโปรแกรมขึ้นมาดูกันได้เลย

เลือก File -> New หรือกด key ⌘N

File New Arduino IDE

พอเราได้โปรแกรม Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว

2. ดาวน์โหลด ไลบรารี่ของ esp8266 สามารถดูวิธีการจาก https://github.com/esp8266/Arduino

ไปที่ Arduino -> Preferences

นำ http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json Copy ไปวางตรง Additional Boards Manager URLs: ตามรูปภาพ หลังจากนั้น คลิ๊ก OK

3. ติดตั้ง ไลบรารี่เซนเซอร์ต่างๆที่สนับสนุน Board Controller ที่ใช้งาน

เมื่อเรามีโปรแกรม IDE แล้วต้องทำการโหลด Board Nodemcu หรือ chip ที่ใช้ esp8266 Library ต่างๆ โดย

ไปที่ Tools -> Board เลือก Boards Manager ตามรูปข้างล่าง

ในหน้าต่าง Board Manager ให้ค้นหา esp8266 เลือก Install version ล่าสุดได้เลยค่ะ

Tools -> Board เลือก Boards Manager
Click Install button

เมื่อทำการ install เสร็จแล้ว(ณ จุดนี้รอประมาณ 10 นาที) เพื่อทำการโหลดให้เสร็จ

ถ้าต้องการลง Libraries ต่าง ๆ เพิ่ม ให้ไปที่ Manage Libraries -> จะมีหน้าต่าง Library Manager ขึ้นมา ทดสอบโดยลอง ค้นหา esp8266 จะมี ไลบรารี่ของ esp8266 ขึ้นมาเราสามารถกดเลือก Install เพื่อโหลดมาลงได้ ในข้อ 3 นี่จะมีตัวอย่างต่อไป เพราะตัวอย่างนี้เป็นการใช้หลอด LED ซึ่งไม่ต้องทำการโหลดไลบรารี่มาใช้งาน

4. ดาวน์โหลด USB to TTL Driver http://sparks.gogo.co.nz/ch340.html

เมื่อโหลดเสร็จก็ทำการ Install ลง

5. นำเอาสาย USB เสียบกับคอมพิวเตอร์ เช็คว่ามี USB ขึ้นมาไหม

ไปที่ Tools -> Port usb หรือ com port จะเพิ่มขึ้นมา ตามรูป ถ้าเป็น Mac OS จะเลือก usbmodem

จากข้อ 3 ที่เราทำการลง library ของตัว Controller NodeMCU esp8266 เรียบร้อย มันจะมี list รายการของตัว Controller esp8266 มาให้ดังรูป
แล้วก่อนเราจะทำการ Flash ข้อมูลลง Controller สิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องเลือก Port และ Board ให้ถูก ตามรูปข้างล่างถ้าเราใช้ ยี่ห้อ Nodemcu ไม่ว่าจะ V1, V2, V3 ก็ต้องเลือก NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) ดังรูป

6. ทำการเลือก File -> Examples -> ESP8266 เลือก Blink

คือตัวอย่างในการทำ LED กระพิบ

จากรูปข้างล่าง เปิดตัวอย่างที่ Library ที่โหลดมาคือการทำให้ไฟ LED ที่ติดมากับ Board กระพิบ สามารถกดเครื่องหมาย → เพื่อทำการโหลดเข้า

เชื่อมสายไฟ D1 — ขั้ว + ที่ขา งอ หรือ ยาวกว่า ตามรูป GND ขา ground คือขาที่สั้นกว่า

Nodemcu with LED

ถ้าต้องการให้กระพิบที่หลอด LED ที่ต่อไว้ที่ INPUT D1 ให้ทำการเพิ่มและแก้ Code ดังนี้

ประกาศตัวแปรเพิ่ม

#define LED_PIN D1

เปลี่ยนจาก LED_BUILTIN เป็น LED_PIN ให้หมด

กด ✔︎ เพื่อทำการ Verify และ กด → เพื่อทำการโหลดเข้า Controller Nodemcu

ทำแล้วติดปัญหาหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ethings.club

ดาวน์โหลด Library ต่างๆได้ที่ https://github.com/pensopha/iot-ethings/tree/master/libraries