💦 Newsletter Pawła Cyrty 📺 Kryzys w Babilonie 🏴󠁩󠁱󠁢󠁢󠁿 młodzież, facebook 🚀 Wydanie #3 [2018W23]

Paweł Cyrta
Jun 11, 2018 · 7 min read

uff, jak gorąco ….
Już wakacyjnie ? albo przynajmniej myślami na plaży ?

W Lalapoland wszyscy słuchają żenady Opola i grillując się szukują się do mundialu.

Minął kolejny Data Science Summit, gdzie warszafsky światek talentów AI zebrał się by posłuchać, pochwalić się co wiedzą, ponetworkingował.

W dzisiejszym wydaniu znów sporo o mediach, facebooku, młodzieży i ich przyzwyczajeniach. Genialna prezentacja od Softbanku. Kolejna dawna nowych publikacji.
Smacznego!

Dziękuje za uwagi i podziękowania.
Piszcie. To dla mnie ważne.
Pomimo, że to newsletter, czyli jednostronny wg marketingowców przekaz. To jednak jest to internet, wiec wystarczy kliknąć przycisk i napisać do mnie. Dajcie swój głos !

~-~-~

Pamiętajcie gluten w Polsce rulez ! Pierogi Rulez !
Ktoś zrobił dobry klip, idealny na promocję Polski w Świecie a przynajmniej w U.S.A.


DajDaj NajNaj

Pi 2018.05.31 teens technology featured
Pi 2018.05.31 teens technology featured

Teens, Social Media & Technology 2018 | Pew Research Centerwww.pewinternet.org
YouTube, Instagram and Snapchat are the most popular online platforms among teenagers.

Facebook Uses Artificial Intelligence to Predict Your Future Actions for Advertisers, Says Confidential Document

theintercept.com
Since the Cambridge Analytica scandal erupted in March, Facebook has been attempting to make a moral stand for your privacy, distancing itself from the unscrupulous practices of the U.K. political consultancy.

Celebrity audiobooks 850x560
Celebrity audiobooks 850x560

Audiobooks are offsetting the e-book declinegoodereader.com
The entire publishing industry gathered in New York for Book Expo America and BookCon, which ended Sunday at the Jacob Javits center in Manhattan. The unilateral consensus is that

1528118863693 ap 18153054363438
1528118863693 ap 18153054363438

The president of the United States said “I have the absolute right to PARDON myself” — VICE Newsnews.vice.com
“…but why would I do that when I have done nothing wrong?”

add you caption — idealny material na mema

Z Wielkiego biznesu

Chinskie inwestycje w Europie 2008–2018

datastudio.google.com

Wręcz genialne by zobaczyć jak jeden z najbardziej efektywnych funduszy kapitałowych na świecie (zamienił 60mln na starcie w prawie 100mld dol.) planuje swoją wizję na 30 a nawet 300 lat.
Poniżej prezentacja prezesa SoftBanku z 2010 roku:

SoftBank Next 30-years Vision — slides & video

Design corporate DNA leading SoftBank’s growth in the next 300 years. Endeavoring to benefit society and the economy and maximize enterprise value by fostering the sharing of wisdom and knowledge gained through the IT revolution.

W Polskim graj dole

Eliza Kruczkowska:

Świetna decyzja, by zamiast 3 powstalo 6 akceleratorow 👏👏@parpgovpl Ponizej wybrane projekty #PolskaPrize Gratulacje! ⚡️⚡️⚡️ https://t.co/WQ5a6mPmb1

Łazik z Politechniki Częstochowskiej wygrał prestiżowe zawody w USAnaukawpolsce.pap.pl
University Rover Challenge (URC) to międzynarodowe zawody łazików marsjańskich zbudowanych przez studentów. Rozgrywane są na amerykańskiej pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS. W tym roku trwały od 31 maja do 2 czerwca.

LaCH Uruchamiamy pracownię archiwizacji Webulach.edu.pl
Wątek archiwizacji Internetu często pojawia się w naszych działaniach. Aby intensywniej zajmować się tym zagadnieniem uruchamiamy pracownię archiwizacji Webu.

MNiSW: nowe działania skarbówek ws. opodatkowania wykładowców — nieuzasadnionenaukawpolsce.pap.pl
Obecnie to uczelnia określa, jaki procent wynagrodzenia nauczyciela akademickiego jest objęty działalnością twórczą — naukową lub wynikającą z przygotowywanych zajęć dydaktycznych — przypomniał w rozmowie z PAP wiceminister Piotr Müller.

Produktowo

Smart Contracts for fair trade of music

www.linkedin.com

Blockchain to help music business…

@chriskubby — on video storytelling

Technicznie

140 fi 100
140 fi 100

Introducing NLP Architect by Intel AI Lab — Intel AIai.intel.com

At Intel AI Lab, our team of NLP researchers and developers have been exploring the state-of-the-art deep learning topologies and techniques for NLP and NLU. And today, we would like to introduce NLP Architect, as an open source library to share with the community and to create a platform for future research and collaborations.

Europa fb.9c9502e14f28
Europa fb.9c9502e14f28

Europa by Reason | Propellerheadwww.propellerheads.se
Experience an infinitely powerful spectral wavetable synthesizer capable of morphing waveforms into sounds you didn’t know were possible. Get our flagship Europa synth as part of Reason 10, or as a standalone VST/AU plugin.

Vin dark social
Vin dark social

This neural network turns pitch black images into bright colorful photosthenextweb.com
A team of researchers from Intel and the University of Illinois at Urbana-Champaign recently developed a neural network that performs incredible post-processing enhancements on extreme low-light photographs.

Mikrofon
Mikrofon

Deanonimizacja głosu na przykładzie zeznań świadków w komisji ds Amber Gold | Zaufana Trzecia Stronazaufanatrzeciastrona.pl
Jako krótkofalowiec czasem zajmuję się analizą dźwięków. Zwykle jest to na potrzeby łączności radiowej, ale wyrabia to swoistą czujność na zagadnienia związane z dźwiękiem, która przydaje się w niecodziennych okolicznościach.

Z Publikacji

[1804.10687] Extracting textual overlays from social media videos using neural networks

arxiv.org

[1806.01261] Relational inductive biases, deep learning, and graph networks

arxiv.org

[1806.01483] JTAV: Jointly Learning Social Media Content Representation by Fusing Textual, Acoustic, and Visual Features

arxiv.org

[..] Effective strategies are proposed to extract fine-grained features of each modality, that is, attBiGRU and DCRNN. [..]

[1806.02169] StarGAN-VC: Non-parallel many-to-many voice conversion with star generative adversarial networks

arxiv.org

Recons1comp
Recons1comp

Understanding Tensors and Tensor Decompositions: Part 2iksinc.online
In Part 1 of this blog, I had explained what tensors are and some related terminology. Just to briefly recap, a tensor is a multidimensional array of numbers.

Why you need to improve your training data, and how to do it « Pete Warden’s blogpetewarden.com

Academic papers are almost entirely focused on new and improved models, with datasets usually chosen from a small set of public archives. Everyone I…

Z Tłitów

wzór na

@TomerUllman

As a kid my dad told me “The age you consider ‘old’ is the square-root of your age times 10”. At 9 you think 30 is old, at 16 you think 40, etc. Turns out he was wrong. It’s the square-root of your age times 8. https://t.co/wTIzcjyvYg

Społecznie

Teens are abandoning Facebook in dramatic numbers, study finds | Technology | The Guardian

www.theguardian.com
Numbers using Facebook have dropped significantly since 2015, with YouTube, Instagram and Snapchat more popular

Facebook
Facebook

When Local Newspapers Close, City Financing Costs Rise — CityLab www.citylab.com
Without watchdogs, government costs go up, according to new research.

1920
1920

The Birth of the New American Aristocracy — The Atlanticwww.theatlantic.com
The class divide is already toxic, and is fast becoming unbridgeable. You’re probably part of the problem.

This Guy Is Selling All His Facebook Data on eBay: “I realized that I’d been selling my data for free for ages, and decided it was time to cash in.” : technologywww.reddit.com

Sell his digital identity

800
800

Once-drab Warsaw changed by wealth into booming modern citywww.apnews.com
WARSAW, Poland (AP) — Warsaw, a city of Old World charm that was turned to rubble and ash by Nazi Germany, has been reborn twice since then. The Polish capital first

Wydarzenia

@DominikBatorski

#Blockchain analytics at #DataScienceSummit Main stage, last talk of the day. #DataScience #DSSconf https://t.co/D52SxDZ2sq

Wyspa Lesbos na rondzie de Gaulle’a — Parada Równości Warszawa 2018

Dźwięki tygodnia

1753ae4c 904c 4186 8d14 e8eac01a8271
1753ae4c 904c 4186 8d14 e8eac01a8271

Aleksandra Klimczak o dźwiękach miasta i śpiewaniu prosto z sercapolskieradio.pl
Rośliny mięsożerne — jak mogą ci pomóc w życiu? — Nasze schronisko to nie jest smutne miejsce, wręcz przeciwnie, jest pozytywnie i przytulnie. Większość roślin dostajemy od ludzi, ale często same znajdujemy je na ulicach czy przy śmietnikach.

Tero Parviainen. @teropa

Making music by posing melody shapes to my webcam.
Powered by TensorFlow.js and the PoseNet model for real-time pose estimation.
Try the pen (in the making) here: https://t.co/RN9qQTDkti
https://t.co/G7wUS590u1

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Paweł Cyrta

Written by

Speech & Music Technology Researcher & Composer

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade