🤯 wyzwól się 🚧 — 💦 Newsletter Pawel Cyrta 🔥 Wydanie #8 [2019W06]

Paweł Cyrta
Feb 22 · 7 min read

🏺 Prawda 🔖 nas wyzwoli 🤓 by do niej dojść trzeba mieć 🗞 informację 🤹‍♂️ , dane 🥞 i nauczyć 👩‍🎓 się analizować 👀.

🙆‍♂️ I ty możesz wyzwolić się z ⛓ kajdan 🐌 pełzającej 🌌 przyszłości 🌅. ⚗️Jak nie dla siebie 👨‍🏫 to dla innych. 👩‍🔬 🛡

🕊 Naucz się analizy danych 📈📊 i AI już teraz. 🤖🎰📑

🚸 Nawet dwunastolatkowie🤸‍♀️🙌 to już robią 🍹

The “AI for K-12” community created by ReadyAI lists five core concepts. On the technical side, students should learn that computers “perceive the world using sensors,” “can learn from data” and then use that data to create models for reasoning, the paper says. On the ethical side, they should learn that it is difficult to make AI applications “interact comfortably with humans,” and that AI can both help and harm society.

🤦‍♂️ Każdy ma jakąś słabość 🤕 Uświadom ją sobie i Pokonaj !

Wyznam wam moją 😳 Mam monobrew 🤣


Z Wielkiego biznesu

1*yn8gztz6mgpcwbkl6rlxpg
1*yn8gztz6mgpcwbkl6rlxpg

The European VC Tech Stack 2019 — Eze Vidra — Mediummedium.com
According to PitchBook data, there are about 15,700 venture and corporate venture funds globally, out of which 8,628 venture capital funds in the US alone (54%), and another 4,553 in Europe (29%)…

1359248462
1359248462

Has Israel made a good investment subsidizing Intel? — Business — Haaretz.comwww.haaretz.com
The treasury says yes, but unless Israel solves its low-productivity problem the impact will be less than it could be

Irwin social tease
Irwin social tease

Understanding Trump’s Trade War — Foreign Policyforeignpolicy.com

2019 could be a defining moment for U.S. trade policy. Two years into Donald Trump’s presidency,…

Who b
Who b

Po 60-ciu latach Światowa Organizacja Zdrowia zmienia klasyfikację marihuany | WEEDNEWS.PL | Świat Zielonych Nowościwww.weednews.pl

WHO w końcu podała długo wyczekiwaną informacje o wyłączeniu marihuany z grupy IV czyli substancji niebezpiecznych.

Daniel byline header image 1100x733
Daniel byline header image 1100x733

Audio-Firstnewsroom.spotify.com

More than 10 years ago we founded Spotify to give consumers something they couldn’t get — music any time, anywhere, and at the right price.

Screen shot 2019 01 27 at 20.12.50
Screen shot 2019 01 27 at 20.12.50

Spotify fake artists return — but who’s faking plays within user accounts? — Music Business Worldwidewww.musicbusinessworldwide.com

It’s been nearly two years since MBW kicked off a global conversation over ‘fake artists’ on Spotify.

1548374076560?1549542462
1548374076560?1549542462

Russians on the Darknet Part II: Marketplaces & Forums — DarkOwl — Darknet Big Datawww.darkowl.com

1548906603 5s
1548906603 5s

Article 13, YouTube and Whats Really Going on in Brussels (Column)starlightpr1.com

W Polskim graj dole

Kolaz youtube
Kolaz youtube

Poland and the European copyright reform centrumcyfrowe.pl

the story about a speechless Ministry and the politicised street

Audience auto 640x640
Audience auto 640x640

Jakie są gusta muzyczne polskich nastolatków? Mamy wyniki badań!nck.pl
Z badań Narodowego Centrum Kultury wynika, że rap oraz pop są gatunkami muzycznymi najczęściej słuchanymi przez młodzież (12–17 lat). Ulubionymi wykonawcami nastolatkw są Paluch oraz Rihanna. Najlepiej wykształceni są rodzice nastolatkw słuchających rocka i jazzu, a najsłabiej disco polo.

Grafen
Grafen

Polska wypadła z wyścigu po grafencyfrowa.rp.pl
Miał być spektakularny sukces. Jednak polska technologia, zamiast trafić do fabryk, utknęła w laboratoriach. A spółka, która miała zająć się przemysłową produkcją grafenu, sprzedaje swoje maszyny.

32429767 32429724
32429767 32429724

Gowin: perspektywy rozwoju przemysłu kosmicznego rysują się atrakcyjnie naukawpolsce.pap.pl

W czasie konferencji poświęconej współpracy regionu świętokrzyskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej z polskim sektorem kosmicznym zapowiedziano też 5. edycję międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich European Rover Challenge.

Smieci
Smieci

Polacy i Rumuni produkują najmniej śmieci w Europie. Rezygnować ze słomek to powinni Duńczycywww.money.pl
Unijni posłowie zakazali stosowania plastikowych słomek do picia, patyczków higienicznych, jednorazowych naczyń. My to jeszcze jakoś przebolejemy, ale Duńczycy? Oni będą musieli przestawić swoje przyzwyczajenia o 180 stopni, bo produkują najwięcej śmieci w Europie.

4114162 kserokopiarka skanowanie 657 323
4114162 kserokopiarka skanowanie 657 323

Firmom grożą masowe eliminacje z e-przetargów prawo.gazetaprawna.pl
Nie wystarczy zeskanowanie papierowej oferty do pliku i przesłanie jej przez internet. W takiej formie podlega ona odrzuceniu — uznała Krajowa Izba Odwoławcza w precedensowym wyroku.

Produktowo

1*wwaibrexcbnq5hcgo ngyq
1*wwaibrexcbnq5hcgo ngyq

Reducing the pain of developing appsmedium.com
When my line of code expresses one of these points I produce actual value for the customer/company. This is where I write the actual application.

1*zjgcj 0pnmwy1rwyifuw w
1*zjgcj 0pnmwy1rwyifuw w

Your Deep-Learning-Tools-for-Enterprises Startup Will Failmedium.com
I usually write about how to integrate and launch ML/AI in consumer-facing products. However, a large part of my job is building ML/AI developer tools, some of which are open sourced. In this field…

1*kapdh5pt3uedt  b7aog7w
1*kapdh5pt3uedt  b7aog7w

Will Wearable Devices Make Us Healthier? — The Economist — Mediummedium.com
Apple, the giant electronics firm, activated an intriguing new feature on its watch last month. The watch will perform a mobile electrocardiogram (ECG) and thus become the first mass-consumer medical…

3 levels digital identity panoptykon
3 levels digital identity panoptykon

Your digital identity has three layers, and you can only protect one of themqz.com
What story does your data tell about you?

Technicznie

1*rpecqnspmckz8i tj16vca
1*rpecqnspmckz8i tj16vca

Evaluating Text Output in NLP: BLEU at your own risktowardsdatascience.com
One question I get fairly often from folks who are just getting into NLP is how to evaluate systems when the output of that system is text, rather than some sort of classification of the input text…

Elmo and bert
Elmo and bert

Generalized Language Modelslilianweng.github.io
As a follow up of word embedding post, we will discuss the models on learning contextualized word vectors, as well as the new trend in large unsupervised pre…

1*x1nxsp8jvcyxcgtbhl9vdg
1*x1nxsp8jvcyxcgtbhl9vdg

Why building your own Deep Learning Computer is 10x cheaper than AWSmedium.com
The machine I built costs $3k and has the parts shown below. There’s one 1080 Ti GPU to start (you can just as easily use the new 2080 Ti for Machine Learning at $500 more — just be careful to get…

Z Publikacji

Self-Driving Cars: A Survey

We survey research on self-driving cars published in the literature focusing on autonomous cars developed since the DARPA challenges, which are equipped with an autonomy system that can be categorized as SAE level 3 or higher.

End-to-End Probabilistic Inference for Nonstationary Audio Analysis

We show how time-frequency analysis and nonnegative matrix factorisation can be jointly formulated as a spectral mixture Gaussian process model with nonstationary priors over the amplitude variance parameters.

Image?1549543180
Image?1549543180

Deep image reconstruction from human brain activityjournals.plos.org

Machine learning-based analysis of human functional magnetic resonance imaging (fMRI) patterns has enabled the visualization of perceptual content.

Z Tłitów

Społecznie

Artificial 1547579048
Artificial 1547579048

AI Curriculum Is Coming for K-12 At Last. What Will It Include?www.edsurge.com
When Ayanna met Cozmo the robot, both she and the robot lit up. “it was like she met a new best friend,” her Boys and Girls Club teacher James Carter …

Uprzedzony jak liberał — Plus Minus — rp.pl

Ajtk9kpturbxy9hzti1ytazmzcxogzhy2m5mjzkowmyyje4ngqyotizzi5qcgeslqmazixnesdncoytbc0esm0cdokhmaghmqa?1549539899
Ajtk9kpturbxy9hzti1ytazmzcxogzhy2m5mjzkowmyyje4ngqyotizzi5qcgeslqmazixnesdncoytbc0esm0cdokhmaghmqa?1549539899

Latanie tak szkodliwe, jak masowa produkcja mięsa. Szwedzi mówią o “flygskam”, czyli wstydzie z powodu podróżowania samolotemnoizz.pl
Minimalizujemy zużycie plastiku, segregujemy śmieci, wybieramy eko produkty, ale nasza troska o planetę przestaje mieć znaczenie, kiedy kupujemy bilet lotniczy. Szwedzi już mają świadomość, że samoloty rujnują środowisko.

Dźwięki tygodnia

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Paweł Cyrta

Written by

Speech & Music Technology Researcher & Composer

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade