pbportal
Published in

pbportal

Ako dopadlo prvé kolo SPL pod novým vedením ligy?

Minulý rok sa vymenilo niekoľko ľudí vo vedení Slovenského paintballového zväzu. Ak ste boli na valnom zhromaždení, tak to pre vás nie je žiadna novinka. Hráčov samozrejme nemusí zaujímať, kto stojí za ligou. Očakávajú kvalitu minimálne tak dobrú, ako po minulé roky, ak nie lepšiu.

Foto paintball-game.eu

Organizovanie paintballovej ligy chce určite dostatočne dobré skúsenosti. Liga je náročná na ľudskú silu a technické zabezpečenie. Začať treba už niekoľko mesiacov dopredu vyhlasovaním jednotlivých kôl a končí niekoľko dní po usporiadaní kola samotným vyhodnotením kvality turnaja. Spomínam si, ako sa pred niekoľkými rokmi pokazil kompresor a kolo sa neodohralo. Alebo ako sa hralo do neskorého večera pre zbytočné prieťahy v organizácii turnaja. Takéto veci sa stávajú.

Foto paintballtv.sk

Prvé kolo sa tiež nevyhlo malým technickým problémom, ktoré sa podarilo zdolať. Našťastie nedošlo k žiadnemu časovému sklzu, alebo nespokojnosti hráčov. Hráči si nič nevšimli, ale osud prvého kola chvíľu visel na vlásku. Len ako pikošku uvediem, že sa nám podarilo stratiť štuple od prekážok :) Tiež sme mali malý problém a nepodarilo sa nám prepojiť hadice s plničkami. To ste si určite všimli, keď ste plnili z jednej plničky.

Všimnúť ste si mohli aj niekoľko pozitívnych vecí. Medzi ne patria nové prekážky, buzzer systém, ktorý sa používa aj na NXL, vysokovýkonný kompresor a tiež špičkoví rozhodcovia. Kompresor za celú ligu plnil fľaše iba 1,5 hodiny na ich plnú kapacitu. Vďaka tomu bola liga tichšia ako po minulé roky. Buzzer systém takmer nepotreboval obsluhu a jeho zvukové signály sú dostatočne jasné pre hráčov. Rozhodcovia nerobili kompromisy.

Prekážky, buzzer systém a fľaše s kompresorom poskytlo lige novovznikajúce Bratislavské ihrisko Paintball Park Bratislava. Rozhodcovia majú skúsenosti z rozhodovania z NXL, čo bolo na ihrisku cítiť. Tento krok hodnotím veľmi pozitívne.

Zaujímal by ma pohľad hráčov. Ak máte chvíľu čas, napíšte do komentárov, ako sa vám na prvom kole hralo.

Dakujem

--

--

--

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vladimír Frčo

Vladimír Frčo

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

More from Medium

Origin DNS error |

A Tamperproof Logging Implementation

TUKANGKU: Google Ads (GDN)

Installation of Red Hat OpenShift Local (formerly RedHat CodeReady Containers) On Windows 10…