Smoothie pre zdravší život

Vladimír Frčo
Feb 11, 2019 · 4 min read

Dlhé roky som počas pracovného týždňa nejedol nič iné iba müsli. Pár gramov som zalial rastlinným mliekom, chvíľu počkal kým to celé trocha zmäkne a zjedol. Bolo to rýchle a pohodlnné, hlavne keď ráno nemáte veľa času na prípravu. Ale čím som starší, tak si moje telo vyžaduje kvalitnejšiu stravu. Tým nechcem povedať, že mladí môžu jesť čokoľvek. Skor naopak. Dobre sa stravovať treba celý život.

Prečo som vlastne prestal s müsli? Na trhu je málo dobrých a kvalitných značiek. Veľká väčšina z nich obsahuje pridaný cukor v podobe kukuričného škrobu alebo maltodextrínu. Sušené ovocie v ňom bude pravdepodobne konzervované siričitanmi, čo je ďalšia zbytočnosť v strave. Nevýhoda bola aj množstvo, ktoré som do seba vládal dostať. Nebolo ho veľa, a tak som nemal dostatočný príjem vlákniny.

Sladké raňajky mi vždy vyhovovali. Pomohli mi rýchlo naštartovať telo a mozog, a tak príjemne začať deň. Nemám fyzicky náročnú prácu ani nezačínam deň tréningom, tak nemusím ráno jesť bielkoviny. Pri sladkom som chcel zostať, tak som hľadal vhodnú náhradu a zároveň zdravú. Rozhodnutie nakoniec padlo na ovocné smoothie.

Image for post
Image for post
Ananás pripravujem dopredu

Najviac mi na nich vyhovuje jednoduchá príprava, čerstvosť, chuť a aj objem, ktorý do seba dokážem dostať. Okrem toho je ich možné veľmi ľahko vylepšiť pár prísadami. Čas prípravy samozrejme záleží aj od vašej šikovnosť. Niektoré ovocie ako ananás si pravujem vopred. Očistím si ho v nedeľu večer a odložím do chladničky. Takto mi vydrží aj štyri dni bez toho, aby začal kysnúť, alebo oxidovať. Ak máte mrazené ovocie, vyberte si potrebné množstvo večer a dajte ho do chladničky. Ostatné ovocie ako banány, jablká, kiwi alebo kaki si pripravujem ráno.

Image for post
Image for post

Samotné ovocie by bolo veľmi husté, preto do ovocia pridávam rastlinné mlieko. Mám intoleranciu na laktózu, takže musím ísť touto cestou. Najviac mi chutí neprisladené mandľové mlieko. Vy kľudne použite kravské.
Vyhnite sa sójovému, hlavne chalani. Sója nie je práve vhodná potravina pre chlapov.

Spomenul som, že smoothie vylepšujem pár prísadami. Tieto nechýbajú v žiadnom drinku: matcha čaj, cejlónska škorica, senovka.

Matcha je super zdroj antioxidantov, minerálov a teofylínu(je to brat kofeinu). Pôsobí mierne povzbudivo, čo je veľmi fajn na ráno. Dobrá nálada a energia z neho mi vydrži až do obeda, čo je približne štyri hodiny účinku.

Cejlónska škorica je nie len chutnejšia ako tá čínska ale aj zdravšia. Pol čajovej lyžice dodá jemnú chuť a má prospešné účinky pre organizmus. Pomáha znížíť hladinu cukru v krvi a aj “zlého” cholesterolu. Čínsku škoricu nepoužívajte.

Senovka je možno menej známa korenina u nás. Má priaznivý vplyv na trávenie a hormonálny systém. Tiež pomáha udržiavať správnu hladinu cukru v krvi.

S pridávaním korenín a doplnkov postupujte opatrne. Nie pre každého môžu byť vhodné. Alebo dlhodobá konzumácia môže mať negatívny vplyv. Tiež sa vyhnite konzumácii veľkého množstva ovocia, ktoré vám môže spôsobiť žalúdočné problémy alebo alergiu. Takými sú napríklad citrusy ale aj jahody. Uprednostnite ovocie, ktoré nám je blízke — jablká, hrušky, maliny, černice, čučoriedky.

Image for post
Image for post
Smoothie aj pre moju polovičku

A ako sa cítim po siedmich mesiacoch na smoothie?

Aby som len nechválil, tak spomeniem aj jedno negatívum, ktoré ale nie je zatiaľ overené. Začiatkom zimy sa mi spravil atopický exém na viečku pravého oka. Zatiaľ neviem či je to kvôli zime, alebo z niektorého ovocia. Podozrenie padlo na ananás. Ten teraz nejem, ale exému som sa zatiaľ nezbavil.

Tak a na závej pár mojich obľúbených smoothie na inšpiráciu. Ak by ste to chceli vyskúšať, stačí sa pozrieť sem. Vo všetkých je mlieko a matcha.

  1. banán, jablko, jahody — veľmi dobre chutí
  2. ananás, banán, jablko
  3. ananás, banán, hruška
  4. kaki, banán
  5. banán, kiwi, jablko
  6. špenat, jahody, banán, kiwi

Pre lepšiu rozpustnosť vitamínov je dobré použiťy nejaký tuk. Veľmi dobre chutí kokosové maslo.

Tak ako? Vyskúšate ovocné raňajky?

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store