pbportal
Published in

pbportal

Zimná škola paintballu s Erikom Smatanom

Zima v našom geografickom pásme je krutá. Počas nej by sa našlo len pár dní, kedy by sme mohli vybehnúť von a zatrénovať. My sme však ani túto zimu neostali na suchotách, čo sa tréningov týka.

Erik Smatana aj tentoraz naštartoval Zimnú školu paintballu, a tak dal možnosť viacerým hráčom, posunúť svoje schopnosti o čosi vpred. Ja som mal možnosť zatrénovať si s ním už minulú zimu a zanechalo to vo mne zatiaľ najsilnejší pocit posunu paintballovej techniky. Preto vám tieto tréningy odporúčam, určite to nebude stratený čas. Ak vás na tréningu ešte nevidel, zrejme vám bude venovať aj väčšiu pozornosť, čo určite oceníte. Netreba sa toho báť. Viem, že viacerí z vás toho času máte pomenej a práve preto sa oplatí prísť aspon na jeden tréning.

Tréningy sú zložené z viacerých častí. Od pohybovej prípravy, techniky držania markéra, techniky streľby, práce na prekážke a obsahujú aj herné situácie. Takže sú naozaj pestré. Malú časť tvoria aj kondičné prvky, ale nebojte sa ich. Nikto po vás nebude kričať ak nevládzete. Na zimnej škole vládla vždy priateľská atmosféra.

Máte záujem? Prihláste sa do FB skupiny, v ktorej sú vždy čerstvé informácie o nasledujúcom tréningu.

--

--

--

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vladimír Frčo

Vladimír Frčo

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

More from Medium

Multiplying Trinomials using Python Code

Errors: Friend or Foe?? (Probably a Foe)

How To Write Your First Line of Code for Kids (in Python)

Why is Python Growing so Quickly?