CS:GO Oyun Hesabımı Nasıl Eşleştiririm?

PlayDecent
Feb 17, 2020 · 2 min read

PlayDecent, sizler için daha kaliteli turnuvalar düzenlemek için Steam ile ortaklaşa çalışmakta ve oyun sonuçlarınızı otomatik olarak kayıt altına almaktadır. Bu kayıtları alırken güvenlik sebepleri nedeniyle CS:GO oyun içi hesaplarınızı eklerken Steam onay sürecinden geçmeniz gerekmektedir. İşte bu yazımızda bu süreci kısaca anlatmaya çalışacağız:

ÖNEMLİ NOT-1: Sakın Steam hesap bilgilerini bildiğiniz bir arkadaşınızın Steam hesabı ile eşleştirme yapmayın. Bu durumda hem Steam’den hem de PlayDecent’tan yasaklanabilirsiniz. Bu durum her iki platformun da kullanım şartlarına aykırıdır!

ÖNEMLİ NOT-2: Eğer birden fazla CS:GO veya Steam hesabına sahipseniz lütfen turnuvaya kayıt olurken “Profilim” sekmesinden ana(primary) hesabınızın güncel CS:GO veya Steam hesabınız olduğunu kontrol ediniz. Platformumuz Steam ile eş zamanlı çalıştığı için yanlış hesap ile oyuna girmeniz durumunda sizi otomatik olarak oyundan çıkaracaktır.

  1. Steam hesabınızın Oyun detayları bölümünün “Açık Hesap” olduğundan emin olun!

Bu adresten hesap ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Görünümün aşağıdaki şekilde “Public” yani “Herkese Açık” olduğundan emin olunuz. Alttaki check işaretinin de işaretlenmemiş olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

2. Playdecent üzerinde “Hesap ekle”’ye tıklayın.

3. Açılan pencerede Sign in through steam’e tıklayın.

4. Yönlendirildiğiniz Steam penceresinde ilk önce hesap bilgilerinizi giriniz. Steam Guard’ın açık olduğundan emin olun! Açık olup olmadığını bu linkten kontrol edebilirsiniz.(Steam Guard e-mail veya telefon seçenekleri açık olmazsa hata mesajı alırsınız) Steam Guard tarafından kayıtlı olan e-posta veya cep telefonunuza gelen kodu girin.

5. Kodu girdikten sonra CS:GO hesabınız eklenmiş olacaktır. Artık takımınızı kurabilir ya da başka bir takım kaptanın sizi takımına eklemesine izin verebilirsiniz.

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/A4PP9Yw

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent

twitch.tv/playdecent

Copyright © 2018 PlayDecent, — — Tüm hakları saklıdır.

PDCRehber

The Future of Competitive Gaming

PDCRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PDCRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store