CS:GO Turnuva Maçlarına Nasıl Bağlanırım?

PlayDecent
Feb 17, 2020 · 3 min read

PlayDecent interaktif bir oyun platformu olduğu için tüm iletişimler web uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Discord’dan destek aktiviteleri haricinde herhangi bir operasyonumuz yoktur. Maça giriş, turnuva ayakları, maç takvimi ve zamanlaması, paylaşımı, oyuna gireceğiniz zamanlamalar PlayDecent platformu üzerinden sistemin ve adminlerimizin yönetimi ile sağlanmaktadır. Aşağıdaki talimatlar sizlere maçlara nasıl bağlanacağınız hakkında yardımcı olacaktır.

  1. Kayıt olduğunuz etkinliklerin çoğunda, sayfada belirtilen maç başlangıç saatinden belirtilen süre kadar önce, “Check-in” yani “Yoklama” süreci başlar. Bu işlem turnuvaya yüksek talep olması durumunda, hazır olan takımların oyuna alınmasını sağlar. Check-in süresi, turnuva saatinde otomatik olarak sona erer.

2. Check-in yaptıktan sonra mutlaka işlemin doğruluğunu sağlayınız. Bunun için “Katılımcılar” sekmesinden takımınızın yanındaki durumu kontrol edebilirsiniz. Check-in, turnuvaya göre tüm oyuncuların ayrı ayrı veya sadece takım kaptanlarının yapabileceği bir işlemdir. (Red Bull Flick için sadece takım kaptanının yapması yeterli)

Yanlış uygulamadan bir örnek verelim:

Takım kaptanı check-in yapmamış fakat oyuncu yapmış ise check-in tamamlanmaz!

Eğer aşağıdaki görüntüyü görüyorsanız, check-in’iniz tam olarak gerçekleşmemiş demektir.

3 . Check-in süresi bittikten sonra (yani turnuva saatinde) maçlar sistem tarafından rastgele ve otomatik olarak atanır. Ekibimiz fikstüre müdahale edemez! Check-in süresi bittikten sonra “Maçlar” sekmesine gittiğinizde karşınıza çıkan ekrandan, maçınızı kiminle ve ne zaman oynayacağınızı görebilirsiniz.

4. Maç saati geldiğinde, sağ üst köşede gözüken çan ikonundan gönderilecek bildirime tıklayarak size özel açılan lobiye giriş sağlayabilirsiniz. Eğer kayıt veya check-in yapmamışsanız, bu bildirim size veya takım arkadaşınıza gönderilmez.

5. Bildirim geldiğinde, gönderilen linke tıklayarak size özel açılan lobiye giriş sağlayabilirsiniz. Lobi sekmesine girdiğinizde sistem sizi tanır ve isminizin yanında “Ready” yazısı belirir. Tüm oyuncular lobiye geldikten kısa bir süre sunucunuz açılır ve sonrasında beliren “Launch Game” butonuna tıklayarak maça bağlanabilirsiniz.

Bu süre zarfında bir sorun yaşadığınızı düşünürseniz “Operatör Çağır” tuşuna basarak yardım alabilirsiniz. Oyunculardan belirtilen süre içerisinde gelmeyen olursa, süre tamamlandığında tüm oyuncuları ile hazır olan takım, sunucu açılmadan hükmen galip gelir ve skorları otomatik olarak işlenir.

6. Maça bağlandığınızda haritanın tipine göre oyunun başlaması için tüm oyuncuların “Y” tuşuna basarak chat penceresine “!ready” yazmanız gerekebilir. (Red Bull Flick yeni haritalarda gerekli değil) Eğer verilen ısınma süresi içerisinde bu işlemi yapmazsanız hükmen mağlup sayılırsınız.

Sorun yaşarsanız yine, hala arkada açık olan PlayDecent maç lobisinden operatör çağırabilirsiniz.

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/7DJUB4Q

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent

twitch.tv/playdecent

Copyright © 2018 PlayDecent, © 2018 DüzgünOyun — — Tüm hakları saklıdır.

PDCRehber

The Future of Competitive Gaming

PDCRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PDCRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store