Pikkade noormeeste rünnak

20210129

Nägin põnevat und seriaalina. Oli mingi maalapp, mida tuldi ründama. Eemalt oli kuulda kaitsjate venekeelseid hõikeid. Vahepeal mõned noored inimesed tulid maalapil asuvasse hoonesse, olid viga saanud. Keegi mainis, et ründajatele valetati, et tegemist olevat erastatud maalapiga, et oleks õigus seda kaitsta. Hästi palju rahvast oli kogunenud maalapile. Peagi hakati ründama õhust. Helikopter kuue sünkroonis drooniga enda ümber lendas hästi madalalt laastudest ehitatud torni kohale ja torn purunes. Seejärel hakati ründama kõrgeid mände, mille all olime. Saime kuidagi ära sealt tänavale, mis oli kaetud friikartulite ja paprikaviiludega koheseks söömiseks. Mõni võttis poole inimese suuruse hõbepaberist pambuga kaasa kuuma sööki. Ründama olid asunud ka pikka kasvu noored mehed, kellest mõned pruunide koonusturbanitega. Ühel vanalinna platsil märkasin neid. Nad olid vist mind märganud ja hargnesid. Sain kuskile hoonesse sisse, kus olid eri ruumides ühendatud basseinid. Keegi tahtis mulle basseinitrikke õpetada ja kohalik giid saatis meid. Hüppasime vette ja hakkasime oma kehasid edasi-tagasi kõigutama. Eemalt olid need erivõitlejad näha. Juba väljas olles jõudsime tagasi vanalinna äärde, kust oli näha meie maalapp. Vahepeal oli saabunud talv ja konteiner rattal liikus lumega kaetult. Sinna me ei julgenud tagasi minna. Suundusime tänavale, mis oli taas või endiselt kaetud friikartulite ja paprikaviiludega.

Sõprade kommentaar:

Pikad noormehed meenutavad kangesti Anunakke? Vähemalt nii on neid kirjeldatud. Kartul ja paprika peab midagi muud tähendama. Inimese suurused. Küpsetatud inimesed?

--

--

Kui tunnen, et unenägu väärib üleskirjutamist, siis kirjutan selle siia üles.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.