Stseenid

20221024

Vaatasime kaljo juures Ameerika televisioonietendust, milles olid kuulsate inimeste vanemad.

Esimeses stseenis lebas naine diivanil, punane valgete mummudega pluus üll. ta ütles lähedalolevale ihaldatud mehele, kes teda ära kasutada soovis:

“Kindlasti oled tähele pannud ka muutusi minu kehas.”

mees vastas:

“sa oled keskkohast ikka sama lai kui enne.”

naine ütles seepealse:

“sinu juuresolekul muutub mu keha hümniks,” ja mainis noote toksides mehe kehale: f5, f6, f7.

Teises stseenis istus diivanil mees. mehe kõrval oli naine. naise kõrval oli naine, kes oli end teinud hardo aasmäeks, nii et ainult nägu oli näha. Keha oli diivani sees. Järgmisena paistis ainult mehepea diivani tagant, kes ütles n-ö hardo aasmäele, et ta oma keha ikka diivani seest välja tooks:

“Mitte keegi ei kanna oma selga niimoodi.”

Ja n-ö hardo aasmäe lükkas oma keha diivani seest nähtava…

--

--

Kui tunnen, et unenägu väärib üleskirjutamist, siis kirjutan selle siia üles.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.