12 Soruda çalışan bağlılığı [Konuk Yazar: Neslihan Gömeçli]

Çalışan bağlılığı kapsamında en çok kullanılan uygulamaların başında Gallup’un Q12‘si gelir. Bir çok farklı metodolojinin altyapısında da bu sorulardan izler bulmak mümkündür.

Yıllar süren araştırmalar sonunda en etkin ölçme yöntemlerinden biri olarak belirlenen bu sorular aslında tek sorunun cevabını bulmamıza yarıyor:

“Her sabah kalkıp neden işe geliyorum?”

Şirketin amacını bilmenin ötesinde, çalışan her bireyin çalıştığı bölüm, yaptığı iş ve kendisi adına da bir “amaç” ifadesi olması önemli.

Değişen piyasa koşulları nedeniyle organizasyonlar ve stratejik öncelikler sıklıkla değişebiliyor. Özellikle böyle dönemlerde çalışanların kendi varoluş nedenlerini, çalışma amaçlarını açıklayabilmelerini sağlamak liderlerin bu değişim yönetimi süreçlerinde en önemli güdülerinden biri olmalı..

Sevgili yöneticiler,

Buyrun size güzel bir yönetim egzersizi: Aşağıdaki soruları kendinizi ekibinizdeki her bir çalışanın yerine koyarak cevaplamaya çalışın. Bakalım kendinize, şirketinize ve ekibinize dair neler duyacak, neler hissedeceksiniz?

 1. İşte benden ne beklendiğini biliyor muyum?
 2. İşimi doğru yapmam için gerekli malzeme ve araca sahip miyim?
 3. Yaptığım en iyi şeyi yapma fırsatına sahip miyim?
 4. Geçtiğimiz 7 gün içinde yaptığım bir iş için takdir aldım mı?
 5. Yöneticim veya işteki bir kişi bana bir insan olarak değer veriyor mu?
 6. İşyerinde bir kişi beni gelişmem için cesaretlendiriyor mu?
 7. Görüşlerim işte dikkate alınıyor mu?
 8. Şirketimin misyonu/amacı yaptığım işin önemli olduğunu bana hissettiriyor mu?
 9. Çalışma arkadaşlarım kaliteli iş yapmaya kendilerini adamış mı?
 10. İşyerinde çok iyi bir arkadaşım var mı?
 11. Son altı ay içinde işteki birisi benim gelişmem hakkında bana konuştu mu?
 12. Son bir yıl içinde yeni şeyler öğrenme ve gelişme fırsatları yakaladım mı?

Neslihan Gömeçli 
Turkcell Superonline 
İnsan Kaynakları Müdürü

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.