Darısı tüm seçimlerin başına !

Son günlerde sosyal medyada ve bazı bloglarda, İK dünyasındaki en etkili 25 internet hesabının seçildiği bir süreçle ilgili yazılar okuyoruz. Bugün Hasan Baltalar, blogunda, konuyla ilgili bir yazı yayınlamış. Biz de sürece ilişkin fikirlerimizi yazalım istedik.

25 kişilik tam listeye buradan projenin kamera arkasına da şuradan ulaşabilirsiniz. Süreçle ilgili tüm bilgiyi ve diğer yazıların linklerini @EnEtkili25İK twitter hesabında bulabilirsiniz.

Projede emeği geçen tüm ekibi canı gönülden kutlamak istiyoruz. Bu kadar kıymetli bir içeriğin üretimine önayak olmaları tüm sektör için gurur kaynağıdır. Planladıkları seçim sürecinin şeffaflığı ve tarafsızlığı ne kadar etkileyiciyse, bu planın özenli uygulaması da o kadarilham verici olmalı bizce.

Öne çıkanların onurlandırılmasına dayanan bu tip projeler, her zaman aynı kulvardaki diğerleri açısından cesaretlendirici olmuştur. Bu kulvarın hareketlenmesine ve üretilen ne olursa olsun, kalitesinin artmasına neden olur.

Ölçümlenmesi böylesine net bir mecra olan internette yapılan diğer seçim, yarışma veya listelerin de bu denli hassas kurgulanması dileklerimizle öne çıkan isimleri de ayrıca tebrik ediyoruz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.