Facebook beklenen platformunu duyurdu: At Work

Tech Crunch haberine göre Facebook geçtiğimiz aylarda bildirdiği yeni platformunun test yayınlarına başladı.

Temelde şirket içi iletişim için kullanılması amaçlanan Facebook at Work, reklam gösterimi yapmıyor ve çevrimiçi aktivitenizi takip etmiyor. Henüz gelir modeli açıklanmayan platform pilot tester’ları için ücretsiz yayınlanıyor.

Work isimli bir de mobil app’le birlikte gelecek olan yeni platform bildiğimiz facebook’tan çok da farklı olmadığı için kullanım alışkanlıklarımız arasına hızla girebilecek bir potansiyele sahip.

Beklendiği gibi LinkedIn ile rekabet için mi çıkıyor, yoksa şirketlerin kendi intranetlerini Facebook teknolojisinden faydalanarak hızla kurmalarına mı yarayacak tam bilemiyoruz ama, iş hayatındaki sosyal medya kullanımına sektörün devlerinden yatırımların gelmesi, işe alım alanında da kuralların değişmeye başladığının bir sinyali.

Facebook at work haberleri:

Wired | The Verge | ShiftDelete.net

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.