Farklı insanları başarıyla yönetmenin 4 kolay yolu

Kristof Kolombus
Jun 8 · 3 min read

İster kıdemli ve deneyimli olun ister çaylak, bir ekibi yönetmek hiç kolay değildir.

Ortada net bir sorun varken, kişi sayısı kadar farklı ifadeler kullanmanız gerekebilir.

Biri e-posta yoluyla iletişim kurmayı tercih ederken bir diğeri bire bir sohbetlerin daha verimli olduğunu düşünebilir.

Evet, takımınız karakterleri ve tercih ettikleri iletişim yöntemleri bakımından birbirinden tamamen farklı. Sizse onlardan sorumlusunuz ve tek başınızasınız.

Böyle bir grup çalışanı başarılı bir şekilde idare etmeniz gerektiğinde kendinizi senfoni orkestrası şefi gibi hissedebilirsiniz. Bu zor işi kolaylaştırmak için ipuçlarına göz atmak hiç fena bir fikir değil.

1-Duygusal Zekayı Geliştirin

Duygusal zeka basitçe, kendinizin ve diğer insanların duygularını tanıma yeteneğinizi ifade eder .

Bunu şöyle düşünün: Çalışanlarınız soruları, sorunları ve endişelerini her zaman açıkça ifade edemeyebilir. Yöneticiye yaklaşmak onlara ürkütücü gelebilir, sorunlarını saklamayı tercih edebilirler.

Yönetici olarak, her şeyin açık bir şekilde dile getirilmesini beklemek yerine, satır aralarını okumak ve ip uçlarını toplamak sizi çok daha güçlü bir lider (ve takımın geri kalanı için iyi bir örnek) haline getirir.

2- Çalışanlarınızı Anlamaya Çalışın

Benzer şekilde, ekip üyelerinizi daha derin bir biçimde anlamanız önemlidir. Her birinin diğerine benzemeyen yetenekleri, zayıf yönleri ve motivasyon kaynakları vardır. Bunların neler olduğunu ve nasıl geliştirileceğini bilmek, astlarınızı en uygun şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

Tamam, peki, nasıl? Birbirine benzemeyen çalışanlarınızı ayrı ayrı ele almak ve anlamak, çoğu zaman IKEA mobilyalarını bir araya getirmek gibi karmaşık ve güç olabilir.

  • Çalışanlarınızın güçlü yanlarını keşfedin.
  • Bir rol zorsa, değerlerini ve kimliklerini bilmek, doğru yönlendirme sağlar.
  • Neyin tehdit olduğunu da anlamak önemli.
  • Herkese uyacak tek bir yöntem yoktur. Kişiye ihtiyaçlarına göre davranmak önemlidir.

3- Kontrollerinizi Bütüncül Hale Getirin

Sık sık, bire bir görüşmeler yapmak süreçten kopmamak ve astlarınızın bağlılığını korumak için etkili yöntemlerdendir. Mevcut iş yükleri, kariyer hedefleri ve müdahil olmanız gereken profesyonel konular hakkında konuşabilirsiniz.

Peki, bu toplantılara kişisel bir unsur eklemeyi düşündünüz mü?

Çalışanlarınızın ofis dışındaki yaşamları hakkında biraz bilgi sahibi olmanın, çalışma saatleri boyunca onları nasıl yönettiğiniz ve onlarla nasıl iletişim kurduğunuz konusunda oldukça büyük bir etkisi olabilir.

Farkına varmanızı istedikleri herhangi bir dışsal mesele var mı?

Bu hem çalışanlarınıza daha hassas davranmanıza (veya gerektiğinde uyum sağlamanıza) imkan tanır, aynı zamanda takım üyelerinizin davranışlarına dair ip uçları sunar.

4- Destekleyici Olun

Siz, takımınızı başarıya götürmekten sorumlusunuz. Ancak, onların güçlendirmeli ve teşvik de etmelisiniz. Üstleri olarak, değerli katkılarını görmeniz ve ödüllendirmeniz oldukça önemlidir. Özellikle de ekibinizin daha çekingen olan ve toplantılarda çoğunlukla konuşmak yerine söylenenleri dinleyip irdeleyen üyeleri için.

Bazı insanlar yumuşak bir şekilde konuştuklarında diğerleri onları değersizlermiş gibi görüyor ve bir fikirleri olmadığını ya da umursamadıklarını düşünüyor olabilir.

Dolayısıyla, içe dönük çalışanınız bir toplantıyı takiben bir fikir veya öneri ile çıkagelirse, bunu bir katkı olarak öne çıkarmanız önemlidir. Diğer yandan da ekibinizin geri kalanına, birinin toplantıda ses çıkarmamasının kaytardığı anlamına gelmeyebileceğini hatırlatır.

Ekibiniz farklı kişilikler ve çalışma stillerinin bir birleşimidir ve hepsini etkin biçimde idare etmenin bir yolunu bulmak en iyimser tabirle zorlayıcı olabilir. Yine de imkansız değildir. Nihayetinde anahtar, çalışanlarınızı anlamak için zaman ayırmaktır. Buradan hareketle kendileri ve kişisel tercihleri ile en iyi uyum sağlayan yöntemi kullandığınızda ekibinizin farklı üyelerine liderlik etmek çok daha kolay olacak.


PeopleBox olarak, işe alımları doğru, hızlı ve akılcı çözümlerle gerçekleştirmek isteyenlere dijital çözümler sunuyoruz, işe alım uzmanlarının hayatını kolaylaştırıyoruz. Bunun yanında, PeopleBox Blog yayınında da iş hayatı, sektörel başlıklar ve ayrıca “bilmenin faydalı olacağı” yazıları okuyucularımıza sunuyoruz.

Bu yazıyı, bilmek isteyen başka insanlar da okuyabilsin isterseniz, “alkış” butonuna tıklayabilirsiniz, biz de bu alanlarda çeşitli konularla yazılarımızı kendini geliştirmek isteyen okuyucularımıza ulaştırmaya devam ederiz.

Çeşitli yazarların birlikte oluşturduğu PeopleBox Blog’u bu şekilde takip edebilirsiniz.

Dilerseniz, istek ve yorumlarınızı, ya da yazarlarımız arasına katılmak isterseniz talebinizi de bize iletebilirsiniz. Keyifli çalışmalar:)

PeopleBox - Aday Takip Sistemi

İşe alım sektörü için süreç yönetimi ve aday takip yazılımı PeopleBox, insan kaynakları ve işe alım başlıklarında güncel paylaşımlarla iş hayatınıza renk katar… iyi çalışmalar dileriz :)

Kristof Kolombus

Written by

Müşteri deneyimi ve İnsan kaynakları alanlarında, ipuçları, güncel fikir ve uygulamalar.

PeopleBox - Aday Takip Sistemi

İşe alım sektörü için süreç yönetimi ve aday takip yazılımı PeopleBox, insan kaynakları ve işe alım başlıklarında güncel paylaşımlarla iş hayatınıza renk katar… iyi çalışmalar dileriz :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade