İşe alım Sektöründe Değişimin 3 Yönü

Careerealism şirketinin kurucusu ve CEO’su J.T. O’Donnell, Linkedin Pulse’da yazdığı makalede kendi kariyer anılarından örnekler vererek işe alım sektöründeki yönelimler hakkında öngörülerini paylaşmış. Biz de bu değişimin farkında olarak, önemli detaylar içeren bu yazıyı dikkate değer bulduk, yorumumuzu sizinle paylaşıyoruz.

Kaçınılmaz Değişimin yönünü Millennial’lar belirliyor

Baby Boomer’lar olarak adlandırılan nesil sabit bir hızla emekliliğe ayrılıyor ancak onların yerine geçecek yeterli sayıda (Baby Boomer’lardan bir sonraki nesil olan) X Jenerasyonu üyesi yok. Bu yüzden en kısa zamanda (X Jenerasyonu’ndan bir sonraki nesil olan) Millennial neslinden insanların ilgisinin çekilmesi, eğitilmesi, kazanılması gerekiyor. 2020 yılına geldiğimizde Millennial’lar iş gücünün %75’ini oluşturacak ve halihazırda sektörde olanlar bunu istese de istemese de, yeni neslin iş hayatına bakış açısı, işe alım sektörünün değişiminin yönünü belirleyecek.

Bu değişimler ne yönde olacak, bakalım.

  1. En iyi yetenekler “müşteri temsilcilerini” arayacak

Şimdiye kadar insanlar şirketler “için” çalışırdı. Şimdi, sözleşmeli ortaklar gibi, şirketler ile “birlikte” çalışmayı öğrenmek gerekiyor. Özellikle, her işin geçici olduğunun farkında olan Millennial’lar, aynı şirkette yıllar boyu sabit kalma fikrine çok uzaklar. Bu da toplumdaki iş arama ve kariyer planlama zihniyetini temelinden etkileyecek bir durum. Yani artık talep edilen yeteneklere sahip olmanın yanında, bu yetenekleri işverenlere, hem de tekrar tekrar sunmak, pazarlamak daha önemli hale geliyor. Kabul edelim, yeni nesil bu konuda pek başarılı sayılmaz. Onlar daha çok, yaptıklarını en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorlar. “Jerry Maguire” filmi ile büyüyen bu neslin, kendilerini anlayacak ve en iyi fırsatları sunacak işe alım uzmanlarına ihtiyaçları olacak.

Bu yüzden: İşe alım şirketleri güçlü bir İşveren Markası oluşturmalı, Millennial’lara iş arama dertlerini ortadan kaldıracağı ve onlara daha iyi imkanlar sunacağı güvenini vermeli.

2. İşe alım şirketleri “Recruiter Branding” konusunda uzmanlaşmalılar

Millennial’lar tecrübeli alıcılar gibiler: Araştırmalar gösteriyor ki, işe alım şirketi ile görüştüklerinde sadece şirketi değil, kişi olarak işe alımcıların da itibarını araştırıyorlar. Edindikleri bilgi, işe alımcılardan gelen telefonlara,
 e-mail’lere dönüş yapıp yapmayacaklarını belirliyor. Yani işe alımcılar kendi “markalaşmalarını” oluşturmayı bilmiyorlarsa, kendi müşterilerine en iyi yetenekleri sunamayacakları muhtemel.

Bu yüzden: Sadece en iyi işe alımcılar en iyi yeteneklerin güvenini ve saygısını kazanacaklar. Bu sebeple, kişisel olarak kendilerinin de en az temsil ettikleri yetenek kadar başarılı olduklarını ispat etmeleri gerekecek. İşe alım endüstrisi profesyonellerinin yeteneğe sunacakları yetenekleri neler olacak? Bu da bizi son maddeye ulaştırıyor.

3. Kariyer Koçluğu, verilen hizmetin elzem bir kısmını oluşturacak

Her iş geçici ise ve çalışanlar hizmetini şirkete satan birer şirket gibi davranıyorsa, onların kariyer planlamasından kim sorumlu olacak? Önceden çalışanlarının gelişimine yatırım yapan şirketler, uzun vadede bile bu yatırımın geri dönüşünü alamayabilirler. Bunun yanında, bu nesilden insanlar iş-yaşam dengesi kaygılarında aileleriyle, işverenlere güvenmemek üzere yetiştiler. Daha da önemlisi, çocukluktan itibaren organize grup etkinlikleri, spor aktiviteleri içinde bulundular ve koç ile çalışmayı, daha iyiye gitmenin bir şartı olarak görüyorlar.

Bu yüzden: Millennial’lar, kariyer yolculuklarında onlara eşlik edecek işe alımcılar ile çalışmayı tercih edecekler. Muhasebe işlerimiz için muhasebecilere ihtiyaç duyduğumuz gibi, onlar da profesyonel kariyer hedeflerine ulaşmak için kariyer uzmanlarının yardımına ihtiyaç duyacaklar. Bu değişimin farkında olarak, işe alımcılarını kariyer koçları olarak yetiştiren şirketler ise adaylarla aralarında bağlılık oluşturarak, Millennial yeteneklerini kazanma ve yerleştirme imkanına sahip olacaklar.

Müşteriyi elde tutmak, yeni bir müşteri kazanmaktan daha kolaydır, derler ama bu durum Millennial’lar için geçerli diyemeyiz. Yeni nesil rekabetçi piyasada yetenekleri kazananlar, bu zor müşteriye güven veren işe alım şirketleri olacak; ve tabii onların yıldızları: işe alımcılar. Çünkü önümüzdeki zamanda her Millennial, başarısı için kendi “Jerry Maguire”ını arıyor olacak.

Like what you read? Give PeopleBox a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.