Kristof Kolombus
Nov 2, 2018 · 4 min read

Adaylar iş görüşmesine bazen (çoğunlukla) gerçek olduğundan çok daha mükemmel bir aday oldukları düşüncesiyle giderler. Belki de gerçekten öyleler. Bunun cevabını verecek olan psikometrik testler! Gerçekleri görünür kılan psikometrik testler hakkında neler öğrenebiliriz? Bakalım.

İyi olmadıkları konular hakkında iyi oldukları veya sahip olmadıkları becerilere sahip oldukları iddiasında bulunabilirler. Kişinin kendini değerlendirmesi kendi lehine olumlu bir ön yargı etkisindedir ve ilginçtir ki, işverenler de bunun farkında!

Örneğin, herkes iş başvurusu sırasında “takım çalışması” ve “çevreyle uyum becerisi” hakkında konuşmanın önemli olduğunu bilir peki acaba sahip olduklarını iddia ettikleri bu uyum ve takım becerilerine gerçekten sahipler mi?

İşte bu noktada devreye, psikometrik testler giriyor.

Üst düzey pozisyonlar genellikle psikometrik değerlendirme gerektirir; bunlar belirli bir alana veya konuya yönelik yeteneklerinizi test etmek için tasarlanmış testlerdir.

“Psikometrik Test” Nedir?

Kabaca tanımlayacak olursak psikometrik testler, bilişsel becerilerinizi ve yeteneklerinizi test etmek üzere bir araya getirilmiş bir dizi soru veya problemdir. Bunun yanı sıra, kişiliğinizin belirli yönlerini de test ederler.

Tarihsel süreçte, askeri hizmet ve üst düzey yöneticilik pozisyonları gibi alanlarda kullanılmışlardır. Son yıllarda ise giderek artan sayıda işveren tarafından potansiyel çalışanları test etmek için kullanılmaktadırlar.

Psikometrik testler, işverenlerin, öz geçmişinizin ve mülakat sırasında verdiğiniz cevapların sizin kişiliğinizi ve becerilerinizi gerçekten doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını öğrenmesine yardımcı olur.

Testler Hangi Becerileri Değerlendirebilir?

Şirketler, mantıksal akıl yürütme veya liderlik becerileri gibi, adaylarının belirli özelliklerini test etmeye yönelik kişiselleştirilmiş testler uygulayabilirler. Bu, tamamen işverenlerin adaylarda ne aradığına bağlıdır.

Bir yetenek testi yapmadan önce işin özelliklerine bakmak iyi bir fikirdir.

Sorular iş tanımında bahsi geçen, olmazsa olmaz özellikleri değerlendirmeye yönelik olabilir.

Bunu biraz korkutucu bulabilirsiniz ama kendinizden ne kadar emin olursanız ve her şeyi yeteneklerinize dair sorulara ne kadar iyi cevaplar verirseniz o kadar iyi olacaktır.

Psikometrik testlerde “mükemmel skor” diye bir sonuç yoktur. İşverenler de çoğu zaman, herhangi bir şüpheye yer bırakmak istemeyecek ve sadece bir teste dayanarak bir sonuca varmadan önce adaylarla görüşeceklerdir!

Test Nasıl Uygulanır?

Şimdilerde testleri, genellikle, kendi evinizin rahatlığında, online olarak çözebiliyorsunuz.

(Örneğin, Abdi İbrahim ile yürüttüğümüz İyileştiren Yüzler TTT( Tıbbi Tanıtım Temsilcisi) işe alım projesi sürecinde adaylar, mail adreslerine gelen bir bağlantı ile testlerini diledikleri mekanda ve zamanda çözebiliyorlar.)

Bununla birlikte bazı şirketler, test için, bir değerlendirme merkezini veya kendi ofislerini ziyaret etmenizi isteyebilir. Bazı testlerde profesyonel gözetmenlerle bile çalışılabilir, şirketin taleplerine bağlıdır.

Psikometrik testler, işe alım sürecinde herhangi bir aşamasında yer alabilir ancak genellikle son aşamanın öncesinde veya son aşama sırasında istenir.

Yetenek testleri:

Bu testler çok çeşitli beceri ve yetenekleri değerlendirebilir. En yaygın olarak şu üç başlıktan birine yönelik olarak hazırlanırlar:

  • Sözel yetenek: bilgiyi sindirme ve karar verme becerileriniz
  • Sayısal yetenek: sayısal verileri tablolar ve grafikler halinde nasıl yorumladığınız
  • Soyut akıl yürütme: mantıksal becerileriniz ile bağdaşık kalıpları ve eğilimleri tanımlama yeteneğiniz

Ayrıca tümevarımsal akıl yürütme testi, mantıksal akıl yürütme testi ve hata kontrol testini içeren başka testler de mevcuttur.

Kişilik Testleri:

Kişilik testleri, bir şirketle uyuşup uyuşmayacağınıza karar vermek için kişiliğinizin belirli yönlerini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

İşverenler kendi şirket kültürlerine uyumlu adaylar isterler. Adayın kişilik testinin sonuçları halihazırda şirketlerinde çalışanlar arasından öne çıkan birininki ile karşılaştırıp çapraz değerlendirme yapılabilir.

Belirli şartlarda ve durumlarda nasıl tepki vereceğinize dair bir dizi sorudan oluşan Myers Briggs testi, kişilik testlerinin yaygın bir örneğidir.

Bir kişilik testi sırasında dürüst olmanızı tavsiye edilir. Psikometrik testler genelde, testin sonuçlarının yanıltılmaya çalışılmasını da fark ederler. Hem zaten, uyum sağlayamayacağınız bir şirkette çalışmayı siz ister misiniz?

Menfaat Testi:

Bu testler; kişisel çıkarlarınızı, değerlerinizi ve düşüncelerinizi değerlendirip bunları bir referans grubuyla karşılaştırarak işverenlerin motivasyonunuzu geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu kişilik testlerine benzer, ancak sonuçlarınız bir kontrol grubu ile kıyaslanacaktır. Yani, size benzeyen diğer insanların performansına bağlı olarak değerlendirileceksiniz.

(Bunu biraz adaletsiz bulabilirsiniz…)

Bir Psikometrik Teste Nasıl Hazırlanmalısınız?

Birçok internet sitede sizi gerçek psikometrik testlere hazırlamak için tasarlanmış ücretsiz yetenek testleri bulabilirsiniz.

Bu çevrim içi testleri yapmak, kendinizi psikometrik testlerin doğasına alıştırmanızı sağlar ve böylece kendinize güveninizi artırır.

Gerçek test söz konusu olduğunda ise testin anlamadığınız bölümleri varsa başlamadan önce sorup öğrendiğinizden emin olun.

Testi Tamamlamak için Ne Kadar Zamanınız Olacak?

Psikometrik bir testte her soruyu cevaplamak için yaklaşık 50–90 saniyeniz olur ancak bu değişebilir.

Soruların çoğunu cevaplamak zordur ve hepsine cevap vermeniz beklenemez. Yine de olabildiğince fazla cevap verdiğinizden emin olun, yanıtlarınızda dürüstlüğü ve içtenliği elden bırakmayın.

Özet

  • Çevrim içi örnek testlerden bazılarını mutlaka çözmüş olun.
  • Unutmayın, dürüst olun, soru atlamamaya çalışın (olabildiğince fazla soruya cevap verin) ve uykunuzu almış olun!

Bir mülakatta olduğunuz gibi uyanık olmanızı ve test sürecine aynı önemi vermenizi tavsiye ederiz.

İyi şanslar!


PeopleBox olarak, işe alımları doğru, hızlı ve akılcı çözümlerle gerçekleştirmek isteyenlere dijital çözümler sunuyoruz, işe alım uzmanlarının hayatını kolaylaştırıyoruz. Bunun yanında, PeopleBox Blog yayınında da iş hayatı, sektörel başlıklar ve ayrıca “bilmenin faydalı olacağı” yazıları okuyucularımıza sunuyoruz.

Bu yazıyı, bilmek isteyen başka insanlar da okuyabilsin isterseniz, “alkış” butonuna tıklayabilirsiniz, biz de bu alanlarda çeşitli konularla yazılarımızı kendini geliştirmek isteyen okuyucularımıza ulaştırmaya devam ederiz.

Çeşitli yazarların birlikte oluşturduğu PeopleBox Blog’u bu şekilde takip edebilirsiniz.

Dilerseniz, istek ve yorumlarınızı, ya da yazarlarımız arasına katılmak isterseniz talebinizi de bize iletebilirsiniz. Keyifli çalışmalar:)

PeopleBox - Aday Takip Sistemi

İşe alım sektörü için süreç yönetimi ve aday takip yazılımı PeopleBox, insan kaynakları ve işe alım başlıklarında güncel paylaşımlarla iş hayatınıza renk katar… iyi çalışmalar dileriz :)

Kristof Kolombus

Written by

Müşteri deneyimi ve İnsan kaynakları alanlarında, ipuçları, güncel fikir ve uygulamalar.

PeopleBox - Aday Takip Sistemi

İşe alım sektörü için süreç yönetimi ve aday takip yazılımı PeopleBox, insan kaynakları ve işe alım başlıklarında güncel paylaşımlarla iş hayatınıza renk katar… iyi çalışmalar dileriz :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade