Kariyer sitenizi kontrol altına almanız gerekiyor! [Konuk Yazar: @mustafaicil]

Microsoft, Apple ve Google’da aldığı pazarlama iletişimi görevlerinde edindiği tecrübesini çeşitli alanlarda iş dünyasıyla paylaşan Mustafa İçil blogunda yazdığı bir yazıda insan kaynakları profesyonellerinin sosyal medyayı nasıl daha verimli kullanabileceklerinden bahsetmiş.

İçil, Boğaziçi Üniverisitesi İK Zirvesi‘nde (*) Ali Ayaz ve Murat Yeşildere’yle birlikte katıldıkları panelde HR süreçlerinde markalaşma çalışmalarını 3 ana grupta topladı.

  • Employer branding
  • Employee branding
  • Talent branding

ve bu alanların hepsinde yapılacak iletişimin sosyal medya boyutundaki kurallarından bahsetti. Önümüzdeki günlerde bu panelin kısa bir özetini bu blogda bulabileceksiniz.

Keyifli blog yazısında değindiği işveren markalaşması için önerdiği kapsamlı kariyer web sitesi kurulumu ve buradan gelecek başvuruların değerlendirilmesi konusunda PeopleBox’ın sunduğu özellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Ölçülemeyen, kontrol edilemeyen, raporlanamayan, ortak akla dahil edilemeyen verinin ne kadar işe yaramaz olduğunu hepimiz biliyoruz.

Verinizi kontrol altına almak için bizimle iletişime geçin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.