LinkedIn 2015 Yetenek Trendleri Araştırması

Linkedin, 700'den fazlası Türkiye’den olmak üzere, 29 ülkeden 20.000'i aşan profesyonel ile yapılan anketler ile, iş arama yolculuğunun her aşamasında davranış ve yaklaşımları daha iyi anlamaya çalışmaları sonucunda 2015 Yetenek Trendleri Raporu’nu takipçilerine sundu. Raporda, arayışta olduğumuz yeteneklerin iş arama yolculuğunun en başından, işe alınana kadar nasıl bir seyir izlediklerini görebileceğimiz bilgiler vermekte.

Raporun girişinde, insanların kariyer haritalarının hiç olmadığı kadar hareketli olduğundan bahsediliyor. Günümüzün adayları sosyal hayatlarına ek olarak profesyonel yaşamlarında da çok fazla bağlantı ve bilgi sahibi, yeniliklere ve fırsatlara çok açık. Tabii ki zamanın en temel özelliği olan “bağlantıda olma” sayesinde aranılan yetenekler birer “dünya insanı” ve onlara göre, bu özelliklerine iş sırasında ara vermeleri bile söz konusu değil. (Y Jenerasyonu üyelerinin %56′sının ofiste sosyal medya kullanımına izin vermeyen şirketlerin tekliflerini kabul etmediklerini biliyor muydunuz? Millenials, ya da Y Kuşağı’nın Sosyal Medya kullanımı ile ilgili bir yazı için buraya, teknoloji kullanımlarını inceleyen bir yazı için buraya bakabilirsiniz.)

Deolitte’in araştırmasına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde global iş gücünün %75′ini oluşturacak bir insan grubunun arasından aradığımız yeteneklere ulaşmak için onların yürüdüğü yolları iyi analiz etmemiz gerekiyor.

Sosyal medya ile entegre yaşayan potansiyel iş gücüne ulaşma yollarına önümüzdeki yazılarda değineceğiz. Şimdi Türkiye’deki çalışanların tercihleri ve eğilimlerine bakalım. Aşağıdaki bilgiler ışığında, yeteneklerin kariyer tercihlerini yaparken teknoloji ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta oldukları gözünüzden kaçmayacaktır.

‘Modern çağın kariyer uzmanı için Türkiye’deki yeteneklerin önceliklerine yönelik araştırma sonuçları’ tanımıyla başlayan Linkedin Raporunda Türkiye verilerine baktığımızda Türkiye’deki yetenekler ile ilgili çarpıcı veriler görüyoruz.

Bu grafiklerde öncelikli olarak, iş gücünün %74′ünün pasif yeteneklerden oluştuğunu görüyoruz. %26 size ulaşabilir ama, aradığınız yetenekler size bakmıyorken onlara nasıl ulaşabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bir sonraki tablo gösteriyor: Türkiye’deki profesyoneller, yeni iş fırsatları bulmak istediğinde çok yüksek oranlarla, sosyal ağları kullanıyorlar. Profesyonel ağlara, 7/24 online olunan sosyal medya kanallarını da eklediğimizde bu oran daha da artıyor.

Verilere göre,Türkiye’deki yetenekler dünya ortalamasına göre, yeni iş fırsatlarını araştırmakta %4 oranında daha geriden takip ediyor. Türkiye’deki iş gücünde %26 oranına sahip olan aktif adaylar haftada birkaç kez ilanlara bakıyor. Pasif adaylar ise kişisel bir ağla iletişim halinde, iş değiştirmek istemiyor ama buna rağmen bir kariyer uzmanı ile konuşmaya açık olarak görünüyor.

Araştırma, aktif olarak iş arayan adayların her zaman mutsuz yetenekler olmadığını da göstermiş. Pasif yeteneklerden işinden memnun olanların dışında %23 oranında bunu söyleyemeyenler de mevcut. Buna karşılık, iş arayan aktif yetenekler de %48 oranında işlerinden memnun görünüyor.

Hem aktif, hem pasif yeteneklerin yeni iş fırsatları araştırma, özgeçmiş güncelleme gibi profesyonel markalarını güçlendirecek faaliyetlerde bulunduğu ve olası kariyer fırsatlarını çoğaltmak için de markalarını güçlendirdikleri görünüyor.

Ölçümler sonucunda edindiğimiz bir diğer bilgi de yeteneklerin iş teklifini değerlendirirken öncelikle maaş, ardından iş/ sosyal hayat dengesi, ve üçüncü olarak gelişim fırsatlarına önem vermeleri. Y kuşağının sosyal medyaya ek olarak sosyal hayatına da zaman ayırmak istediği bu grafikten açıkça görünüyor.

Raporda yetenek davranışlara ek olarak ilk görüşme, iş görüşmesi deneyimi ve son karar hakkında analizler de mevcut.

Şimdiki koşulları iyi tanıyarak, gelecek için pozisyon alma konusunda öngörü kazandıracak bu raporun tamamına Linkedin Business’in bu sayfasından Middle East bölümünü seçerek Türkiye seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.