Reklam ve pazarlama sektöründe maaş anketi ve iş yeri memnuniyet araştırması (@bigumigu)

BiguMigu.com reklam ve pazarlama sektörünün nabzını tutan bloglardan birisi, keyifle izliyoruz. Geçtiğimiz ay da bu sektörle ilgili 3 araştırma yayınladılar. Sektörün güncel durumuyla ilgili fikir edinmek isteyen meslekdaşlarımızın incelemesi gerektiği düşüncesiyle paylaşıyoruz.

Anket içeriklerinde çok farklı kırılımlarda sektördeki maaş düzeylerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca reklam ve pazarlama sektörü çalışanlarının işlerinden ve işyerlerinden ne kadar memnun olduklarını okuyabilirsiniz.

Bize göre araştırmalarda tespit edilecek önemli noktalar şöyle:

  • Deneyim en çok metin yazarlarının maaşlarını arttırıyor.
  • Dijital medya çalışanına en çok para kazandıran reklamcılık branşı.
  • Sektörde hangi alanda çalışırsanız çalışın 3 yıl içerisinde aylık geliriniz 4.000 TL civarına çıkıyor.
  • Reklam sektöründe müşteri tarafında çalışanlar ajanslara göre durumlarından daha memnun görünüyorlar.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.