Yüzücüler üzerinden 5 maddelik işe alım checklisti

Hangi açık pozisyon olursa olsun, bir işe alımcının dikkat etmesi gereken en önemli 5 aday özelliğini konu alan bir yazıyla karşılaştık. Fakat yazıda tüm maddeler yüzücülerin yetkinlikleri üzerinden tasvir edilmiş. Orijinalini buradan İngilizce olarak okuyabileceğiniz yazıyı biz kendimizce yorumladık:

1. Herhangi bir yeteneği olmasa bile sadece çalışarak 1 numara olabileceğini bilen kişiler arıyorsanız yüzücüleri işe alın.

2. Başarının neye mal olduğunu bilen çalışanlar arıyorsanız yüzücüleri işe alın.

3. Kendi uğraşlarına bağlı hedefleri olan insanlarla çalışmak istiyorsanız yüzücüleri işe alın.

4. Sabahın köründe kalkıp buz gibi bir suya atlayarak kilometrelerce yüzmek isteyecek kadar çılgın insanlarla çalışmak istiyorsanız yüzücüleri işe alın.

5. Çalışmanın ve başarının sonunda nasıl eğlenileceğini bilen insanlar arıyorsanız yüzücüleri işe alın.

Fazla yüzücü tanımıyorsanız doğru değerlendirme araçları kullanın. Kurumsal hafızanızı yönetmek için de PeopleBox ile tanışın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.