Tina Toutounchi
Oct 12, 2018 · 3 min read

Masz smykałkę do obsługi programów graficznych, wysokie poczucie estetyki oraz dbasz o najmniejsze detale?
A może dodatkowo czujesz, że jesteś w stanie tworzyć całe koncepcje kreatywne i współpracować ramię w ramię ze strategiem i copywriterem, z którymi wspólnie wzniesiecie kampanię na zupełnie inny poziom?

Jeśli czujesz głód kreacji i masz odpowiednie (oraz niezbędne) umiejętności, nie bój się sięgać po jak najwięcej. Swoją karierę rozpocznij jako grafik, a wraz z praktyką nabędziesz wiedzę na temat rożnych możliwości poprowadzenia swojej ścieżki kariery w tym właśnie zakresie. Może to być motion design, być może UI/UX? Może chcesz zająć się projektowaniem stron lub aplikacji, a może zupełnie skupić się na komunikacji offline? W ciągu kolejnych lat na pewno pojawi się też wiele nowych możliwości i specjalizacji, dzięki którym wybijesz się na rynku.

Jeśli Twoja edukacja poszła jednak w zupełnie innym kierunku i musisz zacząć od zera, na tym etapie postaw na naukę:

  • Weź ołówek w rękę i zacznij rysować. Nie musisz być bardzo uzdolnionym artystą, ale bądź w stanie przelać na papier swój pomysł lub chociaż jego szkic.
  • Poczytaj o teorii projektowania graficznego. Nikt nie lubi teorii, ale podstawową wiedzę musisz gdzieś zdobyć.
  • Dowiedz się więcej o doświadczeniu użytkownika, czyli user experience (UX). W sieci znajdziesz wiele artykułów na ten temat. Możesz też rozważyć studia podyplomowe oferowane przez wiele szkół wyższych.
  • Poznaj różne programy do projektowania graficznego. Nie ma na rynku jednego słusznego narzędzia. Wybierz to, które odpowiada Ci najbardziej.
  • Naucz się dostrzegać pracę grafika z perspektywy klienta i marki. Czytaj na temat brandingu, komunikacji korporacyjnej, analizuj stronę graficzną kampanii marketingowych. Nie zawsze to, co realizuje ambicje grafika, idzie w parze z celami marki/klienta.

Jeśli jesteś już na etapie szukania pracy w zawodzie grafika, pewnie zastanawiasz się, jak wybić się na tle innych kandydatów?

  • Przygotuj odpowiednie portfolio. Jeśli naprawdę zależy Ci na konkretnej firmie, przeanalizuj ich komunikację wizualną i zaproponuj swoje pomysły.
  • Jeśli jest to agencja, która udostępnia informacje o dotychczasowych klientach lub nawet projektach, podeślij im swoją propozycję komunikacji wizualnej danego projektu. Proaktywność i odpowiednie podejście do tematu bardzo punktuje.
  • Na początek najlepszym rozwiązaniem jest na pewno trening, a tym bardziej praktyka na realnych case’ach. Spróbuj swoich sił jako grafik, sprzedaj klientowi wizualną ideę na jego produkt lub usługę i dorzuć swój sukces do swojego pierwszego portfolio. Może Ci w tym pomóc konkurs JustBrief.
  • Aplikuj na stanowisko Grafika i stwórz koncepcję wizualną pod brief swojego pierwszego realnego i wielkiego klienta — Uber Eats — www.justbrief.pl!

Performante

We live digital

Tina Toutounchi

Written by

Employer Branding&Internal Communication Specialist

Performante

We live digital

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade