Marketing w employer brandingu: poradnik HR- owca

Employer branding to nie jednorazowa głośna kampania rekrutacyjna. Nie są to też atrakcyjne benefity. Employer branding to kompleksowa strategia kreowania wizerunku, zbudowana na określonych danych, z nastawieniem na długofalowe działania i efekty często odroczone, niekoniecznie bezpośrednio zależne od bieżących aktywności.

Tina Toutounchi
Jun 28 · 3 min read

Performante

We live digital

Tina Toutounchi

Written by

Employer Branding&Internal Communication Specialist

Performante

We live digital