Câu Chuyện Giữa Những Người Đồng Sáng Lập (P. 3)

Các nhà khởi nghiệp hãy lưu ý các rủi ro thường phát sinh giữa những người đồng sáng lập.

  • Không lập thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được ghi nhận trên “giấy trắng mực đen”.

Chúng ta đã đọc ở phần 2 những lý do cho việc lập thỏa thuận.

Vậy cần lập như thế nào là đảm bảo? Chúng tôi nói “giấy trắng mực đen” chỉ là một cách gọi. Luật không quy định về hình thức các thỏa thuận này. Thế nhưng đây là một thỏa thuận dân sự cần lập thành văn bản để ghi nhận rõ ràng nhất những gì các bên đã thống nhất cùng nhau. Có thể chứng thực văn bản này hoặc không, có thể mời người làm chứng hoặc không. Tất cả việc chứng nhận đều không quan trọng. Quan trọng là đừng nên bỏ qua việc lập thỏa thuận bằng một văn bản rõ ràng với những nội dung đầy đủ.


  • Không cùng nhau xác định mục tiêu, chiến lược, tầm nhìn của startup.

Mỗi sáng lập viên tham gia vào startup có thể có những mong muốn và mục tiêu khác nhau. Có người muốn xây dựng một công ty bền vững và phát triển trường tồn (build to last), có người với mục tiêu xây dựng để bán (build to sell). Vậy nên, việc bàn bạc, thảo luận đi đến thống nhất mục tiêu, chiến lược và tầm nhìn của startup là điều phải làm trước khi bắt tay vào triển khai ý tưởng.

Hơn nữa, kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian & tình hình thị trường. Điều đó không đồng nghĩa tất cả mọi thứ có thể thay đổi. Có những vấn đề ảnh hưởng đến việc tạo ra giá trị cốt lỏi của startup & ảnh hưởng quyết định đến đường hướng kinh doanh cũng như kế hoạch thực hiện của startup khó có thể thay đổi. Chẳng hạn như vấn đề về sản phẩm mà startup muốn tạo, phân khúc thị trường tiềm năng mà startup hướng đến,… Có trường hợp một startup ban đầu với kế hoạch xây dựng một công ty cung cấp sản phẩm tiêu dùng, nhưng sau một thời gian, một hoặc một số sáng lập viên muốn thay đổi sang lĩnh vực phần mềm, bất đồng đã xảy ra. Việc thay đổi không phải là nên hay không nên mà tùy thuộc vào từng dự án. Chỉ có điều, chính sự thống nhất & định hướng ngay từ đầu sẽ giảm thiểu những tranh chấp có thể xảy ra.


Còn tiếp …

Phần 4: 8 rủi ro thường phát sinh giữa những người đồng sáng lập. Rủi ro (3): Không xác định cách thức làm việc, ra quyết định; (4) Không xác định rõ vai trò & sự đóng góp của từng cộng sự.