Sadeleşmeye Twitter’dan başlamak

Sosyal medya platformlarının her birinde var olmaya ve belki de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Profillerimizi güncel tutuyoruz. Ya da tutmuyoruz. Minimum düzeyde sosyal medya platformu kullanıyoruz. Yemeğin domatesi, biberi, soğanı neyse sosyal medyanın da Facebook’u, Twitter’ı ve Instagram’ı muhtemelen o.

Hiçbir yerde yoksak bile en azından üçünde hesabımız var. Zaman içinde birbirini yaratan/satın alan platformlar sayesinde de bazı platformlarda da ister istemez var(mış)ız.

Bu çok fazla. Bu kadar veri, bu kadar görsel… İnternetin içine doğan yeni kuşak için de, internet göçebeleri için de. Başa çıkabilenler her platformda varlığını sürdürmeye devam ederken, sadeleşmek, ama sosyal medyadan da kopmak istemeyenler/kopamayanlar, isteyenler için Charlie Gower bir çözüm düşünmüş ve Tim Murison da bunu hayata geçirmiş: Little Voices.

Little Voices Tweet’lerin içindeki bağlantıları, imajları, ReTweet’leri ve cevapları bir süzeçten geçirip size sadece kişinin yazdığı metinleri sunuyor. Aslında Twitter’ı 2007’deki haline döndürmüş.

Şu an için sadece iOS’ta mevcut olan bu uygulama muhtemelen haberleri takip etmek için Twitter kullananları üzecektir. Fakat bir yandan da “Eskiden buralar hep dutluktu” diyenler için güzel bir deneyim olabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.