Twitter karakterleri biraz daha bizim olacak

Twitter’da biri size seslendiği zaman;

Hey @nozali, son yazını okudum, ellerine sağlık!

artık cevap verirken 140 karakter eskisi kadar azalmayacak. Siz cevap ver (Reply) tuşuna bastığınıza “@kullaniciadi” kaç karakterlik yer işgal ederse etsin 140 karakter olduğu gibi yerinde kalacak. Cevap vermek üzere bahsettiğiniz (mention ettiğiniz) bir hesabın kullanıcı adı Tweetlerinizde artık yer kaplamayacak.

Fakat durum doğrudan göndereceğiniz Tweetlerde farklı. Birine cevap vermeden bir Tweet yazarken, etiketlediğiniz ismin karakterleri 140 karakterden düşecek. Ortada bir diyalog yokken,

@nozali son yazını okudum, ellerine sağlık!

yazarsanız kullanıcı adındaki karakter sayısı 140 karakterinizden düşer.

Facebook ve Instagram’da 24 saat süren canlı yayınlar, Snapchat’te milyonlarca hikaye arasında arama yapabileceğimiz bir arama butonu gibi yenilikler var ama bizi en çok etkileyen değişiklik Twitter’ın karakter sayılarına uyguladığı değişiklikler oluyor.

“Allah aşkına birkaç harf daha lazım” diyerek kıvrandığınız cevaplarınız için bu iyi bir haber. Artık cevap verirken, aynı anda 5 kişiye 140 karakterde cevap verebileceğiniz günler geldi!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.