“Er wordt nu eenmaal liever geconsumeerd dan georganiseerd”

Door Robert Flos en Wieteke Vrouwe

In de vroege avond van de tweede dag van onze Maakplaats activiteiten ontvangen wij (Wieteke en Robert) vier enthousiaste mensen die in de Aker wonen of werken in onze Plaatsmakers-camper. Yassin, een 19-jarige buurtbewoner die op Schiphol werkt; Leen, die boven winkelcentrum de Dukaat woont en voorzitter is van de VvE van de woningen boven de Dukaat; Gea, betrokken buurtbewoonster en lid van de kopersvereniging van de Balearenlaan; en Elif, gebiedsmakelaar voor de Aker bij het stadsdeel Nieuw-West. Het is erg knus met zijn zesjes in de camper en de gekleurde lampionnen geven een gezellige sfeer. Voordat we beginnen spreken we af dat we met name in mogelijkheden en niet in belemmeringen denken vanavond.

In gesprek in de Plaatsmakers-camper (Photo: CC BY Kennisland)

Een aantrekkelijk plein voor iedereen, kan dat?

We hebben de aanwezigen uitgenodigd om samen te ontdekken hoe de publieke ruimte een (positieve) rol kan spelen in sociaal contact in de wijk. Een goed voorbeeld is het Ecuplein: de kale vlakte voor winkelcentrum de Dukaat nodigt niet bepaald uit om even te gaan zitten, kletsen of zelfs maar te stoepkrijten. Toch wordt er wel overlast ervaren van een bepaalde groep die daar soms ‘s avonds rondhangt. Omwonenden melden die overlast vervolgens weer bij het stadsdeel. Deze gang van zaken hebben we inmiddels vaker voorbij zien komen. Het roept de vraag op wat er zou gebeuren als de buurt zelf meer de leiding zou nemen over het Ecuplein. En hoe zorg je ervoor dat wat er gebeurt dan voor meerdere doelgroepen leuk, uitdagend of aantrekkelijk is?

Ideeën te over

We beginnen eerst maar eens met het bekijken van de huidige staat van het plein, dat deze avond als voorbeeld blijft gelden. Op Leen na vindt iedereen het Ecuplein niet bepaald een mooi vormgegeven plein. Wel is iedereen het erover eens dat het Ecuplein beter benut zou moeten en kunnen worden. We praten eerst over mogelijke fysieke ingrepen. Een zaak met hoogwaardige daghoreca zou een aanwinst zijn voor het plein, bijvoorbeeld een koffietent als Coffee Company of Buongiorno of een café als Zurich op het Mercatorplein. Hiermee creëer je een ontmoetingsplek die zowel voor jongvolwassenen, gezinnen als ouderen aantrekkelijk is. Het stadsdeel zou een dergelijke voorziening mogelijk moeten maken (bestemmingstechnisch, qua inrichting van het plein etc.), maar niet zelf gaan bouwen of uitbaten. Verder werd geopperd om wat meer bloembakken en wellicht platanen op het plein te plaatsen.

Naast fysieke ingrepen kunnen ook activiteiten, zowel op reguliere als incidentele basis, het Ecuplein aantrekkelijk maken. De aanwezigen brainstormen erop los. Wat deze avond maar ook tijdens onze gesprekken op straat veel voorbij komt is een markt, in welke vorm dan ook: een boekenmarkt, antiekmarkt, rommelmarkt, biomarkt, multiculturele markt etc. Ook sportactiviteiten kunnen het Ecuplein verlevendigen: een voetbal- of (beach)volleybal toernooi, sport en spel voor kinderen tot een bridgedrive. Enthousiaste reactie waren er –ook tijdens onze gesprekken op straat– over het initiatief The Bus in de zomer van 2016 waarin lokale culinaire aspirant ondernemers hun specialiteiten bereiden en verkochten aan mede-buurtbewoners. Vroeger was er overigens een chill-bus voor jongeren, wellicht zou je daar volgens de aanwezigen een modernere variant hiervan kunnen maken. Ook een openluchtbioscoop-avond zou een qua leeftijd gemêleerd publiek kunnen trekken.

The Bus vorige zomer op het Ecuplein (Photo: Robert Flos)

Organisator gezocht

Aan ideeën geen gebrek, maar wie gaat een markt, een chillbus of een voetbaltoernooi organiseren? Eerlijk is eerlijk, net als in de afgelopen maanden op straat blijft het ook in de camper behoorlijk stil. Er wordt zelfs hardop uitgesproken dat er in de buurt meer behoefte is aan consumeren dan aan organiseren.

De ondernemers van de Dukaat worden genoemd als potentiële mede-organisatoren, juist als ze met goede ideeën en invulling kunnen komen en de activiteiten dus niet als bedreigend maar juist als welkom worden gezien. Een lokale bierbrouwer, De Tuinen van West en misschien zelfs het Van Eesterenmuseum zijn volgens de aanwezigen ook mogelijk te betrekken. Yassin geeft aan dat hij wel wil meehelpen een sporttoernooi te organiseren.

In de afgelopen maanden hebben we daarnaast gelukkig een aantal bewoners gevonden die al actief zijn in de wijk of die dat nog niet zijn maar wel iets bij zouden willen dragen. Met dat groepje gaan we de komende tijd van start en experimenteren we enerzijds met de vraag hoe de publieke ruimte meer van iedereen kan worden, en hoe we anderzijds tegelijkertijd meer bewoners kunnen enthousiasmeren om ook iets met en voor de buurt te doen — klein, groot, dat maakt niet uit. Wat daarvoor nodig is bespreken we op 19 april a.s. in de Akermolen met het net opgezette Ecucollectief.