Plaatsmakers: een Social Lab

Plaatsmakers is een social lab, opgezet door de Gemeente Amsterdam en Kennisland. Een social lab is een experimenteerruimte voor complexe maatschappelijke uitdagingen en maakt die opgaven begrijpelijk door de perspectieven van burgers, professionals en beleidsmakers bij elkaar te brengen. Het is een inclusief proces: al deze groepen zijn vanaf het begin betrokken bij het doen van onderzoek, analyse en het prototypen van oplossingen. Daardoor ontstaan er nieuwe verbindingen tussen al deze groepen, die het oplossend vermogen van de samenleving vergroten.

Kennisland is een denktank met veel ervaring in het opzetten van deze labs, en een onafhankelijke organisatie met de ambitie de samenleving slimmer te maken. De centrale vraag die wij ons hierbij stellen is: hoe kunnen we de hulp van overheid en instanties beter laten aansluiten op wat de buurtbewoners nodig hebben?

Een social lab start met het vormen we een team van betrokkenen zoals buurtbewoners, ambtenaren en professionals van instanties werkzaam in de buurt. Met het team trekken wij de buurt in om de verhalen van buurtbewoners op te halen. Hoe ervaren zij het leven in Nieuw-West? Wat vinden zij fijn aan de buurt, en wat kan er volgens hun beter? De verhalen publiceren we op deze blog zodat de betrokkenen ook elkaars verhalen kunnen lezen.

Op basis van deze verhalen gaan we in gesprek met bewoners en instanties om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen en initiatieven. Deze initiatieven ontwikkelen we en testen we vervolgens in de buurt (‘prototypen’), waarmee we meer en betere interactie tussen de verschillende betrokkenen krijgen en het lab afsluiten met geteste oplossingsrichtingen!

Benieuwd naar de opgehaalde verhalen en resultaten van andere social labs die Kennisland in de afgelopen jaren heeft opgezet?

Verhalen ophalen in het Kronenburgerpark voor jongLAB Nijmegen. Image: Kennisland (Creative Commons Naamsvermelding)
  • Team Amsteldorp: Op zoek naar verhalen over hoe het is om ouder te worden in de Amsterdamse wijk Amsteldorp.
  • jongLAB Nijmegen: Hoe is het om jong te zijn in Nijmegen? En hoe kan het beter?
  • Generation/D: Een social lab over de kansen voor, van en met Dordtse jongeren.
  • Door de ogen van…: Een LabSprint met en voor jongeren in woongebonden instellingen.