SNAPSHOT — Wieteke

Hoi! Ik ben Wieteke en ik werk bij Kennisland, een organisatie in Amsterdam die werkt aan maatschappelijke vraagstukken. Met PLAATSMAKERS wil ik van je leren wat belangrijk is om een fijn leven te kunnen leiden in Nieuw-West. Eerder leerde ik daar al over van bijvoorbeeld jongeren in Dordrecht en Nijmegen, ouderen in Schiedam en Amsterdam, daklozen in Hong Kong en buurtbewoners in Wenen — maar dit keer wil ik het graag horen van jou, en van andere bewoners en organisaties uit de buurt. Zo ontdekken we samen hoe we het Corfuplantsoen tot een toffe plek voor iedereen kunnen maken.

Foto: Wieteke Vrouwe

Dingen die ik tof vind…

  • Lied: Harder than you think — Public Enemy
  • Sport: Hardlopen
  • Plek: Fenix Loods in Rotterdam
  • Tijdverdrijf: Fotograferen
  • Wie wil je zijn voor 1 dag: Michelle Obama
Like what you read? Give Wieteke Vrouwe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.