ครบรอบวันเกิด อีกครั้ง

เมื่อวันเกิดปีที่แล้ว ได้ประกาศเลิกสูบบุหรี่ ณ เวลา 19.00 น. บุหรี่ตัวสุดท้ายที่สูบก็ใกล้ๆเวลานั้น จนมาวันนี้ เลิกบุหรี่มาแล้วครบ 1 ปี และจะเลิกต่อไปเรื่อยๆ

มานั่งคิดว่า วันเกิดปีนี้เราจะทำอะไรให้กับตัวเองดี ความคิดขึ้นมาว่าควรเลิกกินเหล้ากินเบียร์

เวลาที่เพื่อนในหมู่บ้านชวนกินเหล้า พอผมบอกว่าไม่กิน เขาก็จะถามมาว่า เลิกแล้วเหรอ คำตอบที่ผมตอบไปคือ ยังไม่ได้เลิก แค่ไม่ได้กิน มันไม่มีความตั้งใจว่าเลิก จึงบอกว่าเลิกไม่ได้ แค่ไม่ค่อยได้กินเท่านั้น เอาละ ตั้งใจเลิกมันเสียในวันเกิดนี่แหละ เวลาใครถามจะได้บอกเต็มปากหน่อย ว่าเลิกแล้ว

ประกาศ

“นับตั้งแต่วันเกิดปีนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอเลิกกินเหล้า เบียร์ และสิ่งมึนเมา ไปตลอดชีวิต”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.