วิธีการใช้ Spread syntax ใน Java Script

ในการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่ โปรแกรมเมอร์ ก็จะหนีไม่พ้นที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ในภาษา java script เองก็มีวิธีการจัดการข้อมูลหลายแบบขึ้นอยู่กับ logic โปรแกรมว่าต้องการเก็บข้อมูลแบบไหน จะเก็บแบบถาวร เก็บชั่วคราว ในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลแบบชั่วคราว ใน java script นิยมใช้การเก็บในรูปแบบของ array โดยการใช้ array ใน java script ก็มีวิธีการไม่ยุ่งมากดังนี้

var arr = ['a', 'b', 'c'];

เมื่อโปรแกรมมีความซับซ้อนมาขึ้นบางครั้งก็ต้องมีการนำเอา array 2 ชุดมาต่อให้การเป็น array ชุดเดียว ซึ่ง array ใน java script ก็มี function สำหรับการเชื่อม array 2 ชุดเข้าด้วยกันแล้วคือคำสั่ง concat

var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = ['d', 'e', 'f'];
var arr = a.concat(b);
console.log(arr); // ["a", "b", "c", "d", "e", "f"]

ใน java script ยังมีรูปแบบคำสั่งใหม่อีกอันหนึ่งเรียกว่า Spread syntax หรือ จุด 3 จุด ดังในตัวอย่าง

var a = ['a', 'b', 'c'];
var b = ['d', 'e', 'f'];
var arr = [...a, ...b];
console.log(arr); // ["a", "b", "c", "d", "e", "f"]

ซึ่งจะเป็นว่าได้ผลออกมาคล้ายกันซึ่งวิธีการแบบนี้เริ่มเห็นมาในหลายที โดยเฉพาะในการเขียน config ของ Angular2 บางครั้งเราจำเป็นต้องแยกการ config ค่า route เอาไว้อีกที่เพื่อให้การบริหารจัดการ Project เอาง่ายขึ้น ฉนั้น การที่เราเขียนในรูปแบบ Spread syntax ก็สามารถช่วยเราให้เขียนโค๊ดได้กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น

ก่อนนำไปใช้งาน หากท่านใช้ NODEJS นั้นสามารถใช้ Spread syntax ได้เลยแต่ถ้าจะนำไปใช้ใน ฝั่ง client ต้องพิจารณา browser ก่อนนะครับ

Browser ที่รอบรับการใช้ Spread Syntax (Desktop)
Browser ที่รอบรับการใช้ Spread Syntax (Mobile)