Šťastné shledání po 15 měsících aneb Našel se náš meteorologický balon!

Co je to meteorologický balon? A jak se nám vůbec povedlo ho ztratit?

Mezi jeden z důležitých zdrojů dat v meteorologii patří tzv. sondážní měření. Při něm se do atmosféry vypustí meteorologický balon napuštěný heliem nebo vodíkem, který s sebou vzhůru nese aerologickou sondu. Sonda při průletu atmosférou měří teplotu, tlak a vlhkost — díky sondážnímu měření tak získáme informace o tom, jak se tyto veličiny mění s výškou.

Vypouštění balonu ve Spišské Nové Vsi

V minulosti jsme si pár meteorologických balonů zkusili vypustit i my v Meteopressu — v létě 2017 jeden na Máchově jezeře a v létě 2018 dva — první na leteckém dni v Rakovníku a druhý ve slovenské Spišské Nové Vsi. A právě o něm bude dnešní článek.

Vypustili, ale nenašli

Meteorologický balon jsme 26.7.2018 vypustili za přítomnosti reportérů z televize JOJ z letiště ve Spišské Nové Vsi, na kterém máme jeden z našich slovenských meteoradarů.

Balon s sebou do atmosféry nesl sondu Vaisala RS92 a GoPro kameru. Dále pak nesl ještě 3 GPS lokátory, díky kterým jsme mohli sledovat jeho polohu, abychom ho po dopadu mohli najít. Balon nejprve přibližně dvě hodiny stoupal vzhůru do výšky kolem 17 kilometrů a pak začal po prasknutí padat k zemi.

Poslední informaci o své poloze balon poslal ve chvíli, kdy byl ještě 800 metrů nad zemí. Podle této poslední polohy to vypadalo, že spadl někam do hustého lesa a nebo jeho bažinatého okolí, ale ani po několika hodinách hledání v tomto náročném terénu kolegové balon nenašli a nepomohlo ani pročesávání místa pomocí dronu.

Vypouštění a hledání balonu u Spišské Nové Vsi

Ztráta balonu nás mrzela — měli jsme sice meteorologická data, která vysílala sonda, ale neměli jsme video z kamery a hlavně šťastný konec našeho příběhu.

Happy end po 15 měsících

Uběhl rok a čtvrt a my jsme na ztracený balon už skoro zapomněli. Najednou ale někdo volá. Že našel náš pohřešovaný balon.

Místo nálezu balonu

A tak se k nám přesně po 15 měsících balon vrátil. 26.10. 2019 ho našel Valér Húska na souřadnicích 48.96254, 19.93747. Děkujeme! Díky tomu, že nám pan Húska poslal nález do Prahy, se teď můžeme podívat na působivé záběry z průletu balonu atmosférou.

Celý záznam z letu balonu naleznete tady.

--

--

--

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích. S Lamou. / The first czech blog about weather, UX and technologies. With Lama.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zuzana Peštová

Zuzana Peštová

More from Medium

5 reasons for the crisis in global Islam

The Heresy of Orthodoxy

Kenobi

THE AFRICAN POST COVID-19 ERA.