2020 v Meteopressu: běh po ostré hraně strmého kopce

Jaký byl Covid rok v Meteopressu? Když ho dnes objektivně zhodnotím, byl nejlepší v historii firmy za 14 let, co v ní působím. Na začátku to tak ale nevypadalo. Nakonec máme dva nové, přelomové produkty, tým bohatší o několik členů, tři nové lokace na radary a dostatek zdrojů na další růst.

Mindset change —not happening

Začátek roku a první vlna byla zásadní. Psychicky mi pomohla manuální práce s pilou a dřevem na zahradě. Při otesávání trámů na skleník jsem se rozhodl, že chci být stále odvážný a zároveň držet ochranou ruku nad svým týmem. Vzal jsem si k srdci zásady z knihy Leaders Eat Last a dal lidem jistotu. Jistotu práce, budoucnosti. Mám pocit, že nás to více semknulo a i díky tomu byl konec roku tak super. Rostoucí mindset nám tedy zůstal i přes rostoucí krizi.

PF Meteopress 2021 od Honzy Bažanta

Jediné nešťastné a nepraktické tak bylo, že když jsme si konečně pořídili pro Meteopress prostorné kanceláře v Kabelovně, epidemie nás z nich rozehnala do svých domovů. Zázemí však máme připravené pro větší expanzi.

AI: Umělé je už inteligentní

Prodávat cokoliv komukoliv jde v době lockdownů a pandemie těžko. U nás to platilo také. I zákazníci, s nimiž jsme byli blízko uzavření obchodu těsně před první vlnou, ztratili náladu nakupovat nové služby. Nezbylo tak, než naši energii napřít dovnitř do vývoje.

Během roku 2020 se nám vytvořil tým vývoje umělé inteligence. V úzké spolupráci s FIT ČVUT jsme vyvinuli možná první operativní AI předpověď srážek na světě.

Můžete ji vidět živě na našem webu. V současné době probíhá pilotní testování pro dánský meteorologický ústav (DMI) a jednáme s rakouským meteo ústavem (ZAMG) o živém nasazení.

Radary: A proč zrovna my jsme C-čko?

Vývoj radarů sice probíhá už od roku 2007, v roce 2020 však nabral opravdové “grády”. V naší Meteopress Lab vznikl například WatchDog — hlídací pes vzdálených zařízení, který štěká, když něco nefunguje, a navíc dokáže některé závady vyřešit. Nám hlídá radary a meteostanice, co se na nich rozbilo. Vám pohlídá cokoliv elektronického — najdete ho ZDE.

Kromě elektronických věcí jsme si vyvinuli vlastní technologii radomu, tj. krytu, který chrání anténu a radar celý před větrem. Jeho rádiové vlastnosti jsou úplně super a tak už vyvíjíme větší a větší.

Stávající již prodejný model je určen na anténu 1,8m a mimochodem je i moc krásný.

Vše testujeme kousek od Prahy na naší testovací lokaci Innocrystal, kam dojede náš vývojář na kole z domova. Máme pro toto místo testovací licenci od ČTÚ a tak zde můžeme vše zkoušet v reálném provozu.

Postupně také průběžně vznikalo mnoho dalších drobných zařízení k ovládání radaru, komunikaci a měření znečištění. Radary jsme také zkalibrovali s profesionální firmou Palindrome ze Švýcarska. Tím už umíme odrazy z radaru přímo převést na spadlé srážky na zem a tato data poté dodávat jako vstup do numerických meteorologických modelů.

Na jaře však hlavní vývojář Jenda přišel s klíčovým nápadem, jak postavit radar úplně vlastní, náš, takzvaně “from scratch”. A to v pásmu pro meteorologické radary nejvýhodnějším — C-band. Našli jsme klíčové komponenty, ujasnili si koncept a hurá do toho.

Komponenty na C-band radar se pomalu scházejí na stolech naší dílny

Jedeme tento vývoj velmi agilně metodou Build — Measure — Learn. První kousek jsme postavili a spustili jen jako ověření konceptu (POC) s tím, že jsme věděli, že to v podstatě nic neuvidí. Objednáváme, vyvíjíme a vyrábíme komponenty na ověření jednotlivých cest, ty rychle zapojíme a vyzkoušíme. Někdy i s vědomím, že vyrábíme něco, co víme, že ve finálním výrobku určitě nepoužijeme.

Na konci roku už tak můžu prohlásit, že naše malá firma vyrobila a příští rok spustí 1,3 kW C-band GaN Solid-State meteorologický radar. Takový, který konkurence prodává za 1 milion EUR. My ho vyrobíme za mnohem, mnohem méně.

Už na něj máme první předobjednávky.

Money talks

Co je prý hlavní, je nejen skvělé produkty vyvíjet, ale zároveň je umět prodat. A mám velkou radost, že se nám i v této oblasti loni dařilo zase o kousek více. Obrat nám vzrostl o 25 % a tímto tempem roste už 5. rok v řadě.

V roce 2016 jsem převzal vedení firmy a po letech snižujících se výnosů se podařilo najít nové obchodní modely, nové typy zákazníků a hlavně o novém směřování přesvědčit stávající i nové zaměstnance, kolegy, partnery. A vyplatilo se. Oproti roku 2015 máme nyní 300% obrat a pro příští rok to vypadá stejně dobře.

Ze zvyšujícího se obratu nemám radost z důvodu hromadění zisků a vyplácení dividend. To už pár let nedělám. Všechny vydělané peníze používáme na rozvoj. Investujeme do nápadů, talentovaných kolegů a rozvoje infrastruktury.

Meteopress v kostce — kolik nás je, co děláme a co nás baví

Throw your RADARS in the air, and turn ’em like you just don’t care.

Naše radarová síť se rozšířila o několik kousků u nás i v zahraničí. Po jednom jsme přidali do Rakouska, Chorvatska a na Slovensko a vybudovali jsme si testovací lokaci u Prahy.

V současné době jsme v různých fázích rozpracovanosti na třech nových lokalitách v Česku, jedné na Slovensku a jedné v Rakousku. Zároveň většinu našich existujících radarů upgradujeme na větší antény a lepší technologii. Celkově tím zlepšíme kvalitu i plochu našeho pokrytí. Pro Česko už budeme schopni dodávat plnohodnotná, kalibrovaná data srovnatelná s konkurencí.

Jednáme také o spolupráci s několika státními ústavy, abychom naši radarovou síť ještě rozšířili a pokryli místa, která nyní pokryta nejsou. Účastnili jsme se několika pracovních cest (do Indie, Etiopie, Bosny) a veletrhů a konferencí. Ty byly však bohužel online, ale i tak jsme navázali kontakty v USA, Africe a v Karibiku.

S ředitelem Bosenského federálního meteorologického ústavu Almirem Bijedicem

Co říci závěrem

V roce 2020 jsme byli odvážní a vyplatilo se. Jako možná první na světě jsme spustili operativní využití opravdových neuronových sítí na predikci počasí.

Naše radary jsme zkalibrovali a vyvinuli jim radom, naklápění, antény a nový software. Ale hlavně jsme se pustili do projektu vývoje plnokrevného “céčkového” meteoradaru a dostali jsme se do fáze prototypu.

Kalibrace radaru s firmou Palindrome

O našich radarech a dalších službách jsme začali mluvit i v zahraničí a v příštím roce, pokud Bůh, příroda a Covid dovolí, své aktivity v této oblasti zase rozšíříme.

Nezvyklá doba prověřila všechny, včetně nás. Ale mnohým i pomohla, včetně nás. Domácím květinám často pomůže rázný tah — šok, kdy je potřeba rostlinu vyndat z původního, zabydleného ale už těsného balu, prořezat, pročistit kořeny, dát do většího prostoru a ona se pak rozvine do větší síly a krásy. To se stalo i nám.

V PF pro rok 2020 jsem přál, abyste měli čas na sebe a své blízké a abyste ve svém oboru byli inovativní. Obojího asi rok 2020 přinesl nadmíru: okolnosti nás vyhnaly z kanceláří do domácností a inovativnost zejména v komunikaci a produktivitě byla nutnou denní hrou. Jako platí, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, tak je jasné, že do normálního světa, tj. toho před Koronou, se již nevrátíme.

Je to ale dobře. Ten nový svět bude zase super.

Pro rok 2021 proto popřeju to samé co vloni: čas na rodinu, čas na sebe a chuť měnit svět.

--

--

--

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích. S Lamou. / The first czech blog about weather, UX and technologies. With Lama.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Michal Najman

Michal Najman

Weather enthusiast & weather radar freak @ Meteopress.cz

More from Medium

From open data to proprietary data, how to prevent people from investigating BlackRock

Evolving through Experimentation

Fungi and bryophytes living on decomposing log. Boulder Lake, WI, USA. IMAGE CREDIT: Laurel Haak, CC-BY-4.0

Data collection, NO ;Its digital surveillance

Would a Wolfram Physics paradox end the Simulation Theory?

Just a fancy 3D pattern