Je rok 2020 zatím extrémní i výskytem nebezpečného počasí?

Silné bouřky, hodně sněhu nebo snad orkán Sabine — rok 2020 už přinesl mnoho nepředvídaných událostí, jak si vede z hlediska počasí? Bylo nebezpečného počasí zatím více než loni?

Supercela nad Pálavou, kterou vyfotil Lukáš Valian

Ačkoliv počasí přináší skvělou podívanou například na západy slunce, mraky nebo snad zasněženou krajinu, někdy i způsobuje škody a ohrožuje majetek nebo dokonce lidské životy. A právě kvůli škodám a nebezpečím, které s sebou nebezpečné počasí přináší, vydáváme například ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa meteorologická varování. Díky němu jsou klienti pojišťovny SMS zprávou nebo e-mailem včas varováni kdy přesně v jejich místě hrozí nebezpečné projevy počasí a dozví se také jak by v dané situaci měli chránit sebe a svůj majetek.

Sněžná kalamita, únor 2020. Zdroj: pozary.cz

V zimě varujeme nejčastěji před mrznoucím deštěm, náledím nebo vysokými úhrny sněhu, kvůli kterým se mohou například lámat větve stromů. V České republice byla za letošní první pololetí situace podobná jako loni — varování jsme poslali 57 tisícům lidí oproti loňským 48 tisícům. Podstatně víc lidí jsme ale varovali na Slovensku — loni bylo varováno jen kolem 23 tisíc, letos ale přes 86 tisíc.

Další významná varování vydáváme kvůli větru. Letos za množství varování mohl hlavně orkán Sabine, který během února zasáhl západní a střední Evropu. Kvůli tomuto orkánu jsme pak v Česku i na Slovensku letos varovali téměř dvakrát více klientů než loni. (200 000 v Česku, 83 000 na Slovensku).

Kroupy u Moravského Krumlova, autor: Katka Chaloupková

Nejvíce varování vydáváme kvůli bouřkám, které může doprovázet přívalový déšť, krupobití nebo silný vítr. Ohledně bouřek se během prvního pololetí žádný extrém oproti loňskému roku nevyskytl — v Česku jsme varovali loni i letos kolem 150 tisíc klientů, na Slovensku se počet mírně zvedl z loňských 67 tisíc na 80 tisíc.

--

--

--

První český blog o předpovídání počasí, UX a technologiích. S Lamou. / The first czech blog about weather, UX and technologies. With Lama.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zuzana Peštová

Zuzana Peštová

More from Medium

𝗗𝗼𝗮𝗶𝗯𝘂

Nebraska

“The Parts You Lose”

Delistings, March 2022.