WeVibe voor mannen: de Verge!

Poepeklets
Jul 1, 2017 · 2 min read

Zalig nieuws. WeVibe begeeft zich in de wereld van de sekstoys voor mannen. Er is qua sekstoys al altijd een veel groter aanbod geweest voor vrouwen met een ruime keuze aan dildos en vibrators terwijl mannen het vaak moesten stellen met siliconen pocket pussies. De laatste jaren komt daar wat meer variatie in. Niet altijd met succes (lees maar mijn review over de Sqweel XT) maar toch hoera!

Bij WeVibe dachten ze ‘ewel we lanceren gewoon 2 innovatieve producten ineens’. Twee vibrerende penisringen gericht op koppels met elk uiteraard z’n eigen speciale features. De Verge, die ook je perineum mee stimuleert en de Pivot die de clitoris van je partner gezellig doet meetrillen.

Net zoals andere producten uit de range van WeVibe zijn deze twee te connecteren met de app. Zoals in een vorige review te lezen viel over de Sync gaat dat connecteren wel vlot en is het wel leuk om te spelen met de verschillende snelheden van vibraties.

De Verge sluit echt aangenaam rond je penis. Het materiaal is zeer kwalitatief en de trillingen zorgen voor een heerlijke buzz. De onderkant van de Verge drukt tegen je perineum en daarbij voel je ook echt wel de trillingen. Het is een gevoel dat een serieuze extra biedt zowel tijdens het masturberen als tijdens de seks omdat op dat moment de ring stevig tegen je lichaam aandrukt en zo de juiste plekjes vindt. Door de overvloed aan verschillende standen en variaties vind je ook zeker de juiste snelheid en intensiteit.

Serieus. De mix van zeer clean design, gebruiksgemak en de sensatie die het bezorgt, maakt dit voor mij echt wel een topper. Net als de vibrators van WeVibe is dit ding prijzig (€ 99 op Easytoys) maar worth the money. Een uitgebreide review van de Pivot volgt zeker nog, maar koop in de tussentijd gewoon al de Verge. 😏

Ik kreeg de WeVibe Pivot en Verge opgestuurd door de mensen van WeVibe. De review hierboven werd niet betaald en is uiteraard volledig mijn enige mening.

Poepeklets

Poepeklets brengt nieuws rond seksualiteit. Open, vrij van taboo.

Poepeklets

Written by

Poepeklets

Poepeklets brengt nieuws rond seksualiteit. Open, vrij van taboo.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade