ลอยน้ำหมอก

สาระจากนิทาน # 1


“มีคนลอยน้ำหมอกที่สนามบินสุวรรณภูมิ. นายกตู่ควรใช้ ม. 44 ให้คนไทยหายจากอาการเบาปัญญา”

เคยอ่านนิทานกะตูเรื่องหนึ่งชื่อว่า “ลอยน้ำหมอก” เรื่องมีอยู่ว่า ในหมู่บ้านกะตูแห่งหนึ่ง. เกิดหมอกลงจัดมองไปทางไหนก็เห็นแต่หมอกสีขาว โดยเฉพาะตรงหน้าผาสูง. ชาวกะตูไม่เคยเห็นหมอกแบบนี้. เลยเข้าใจว่า เกิดน้ำท่วมขึ้นมาสูงถึงหน้าผา. พวกเขาคนหนึ่งเลยอยากเล่นน้ำ. จึงกระโดดจากหน้าผา. เมื่อคนหนึ่งกระโดดลงไป. อีกหลายคนก็กระโดดตาม อยากลงไปเล่นน้ำบ้าง. สุดท้ายพวกเขาก็กระโดดตามลงไปเกือบหมดหมู่บ้าน

เมื่อแดดแรงขึ้น. หมอกจางหายจากหน้าผา. ชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ก้มลงไปมอง. ทันใดนั่นพวกเขาพากันกรีดร้องอย่างขวัญเสีย. เพราะเห็นศพพี่น้อง นอนตายกลาดเกลื่อนตรงเชิงผา. คนพวกนั้นกระโดดลงในน้ำหมอก. เพราะคิดว่าคือน้ำท่วม

ฟังข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวไทยนับพันถูกหลอกเรื่องไปทัวร์ญี่ปุ่น อย่างไม่น่าเชื่อ เลยนึกถึงนิทานกะตูเรื่องนี้ขึ้นมา

หมายเหตุ: กะตูเป็นชนเผ่าหนึ่งในลาวใต้. พวกเขาตั้งถิ่นฐานแถบเชิงภู. เรียกว่ากลุ่ม “ลาวเทิง” ดำรงชีพอย่างแนบแน่นกับธรรมชาติ

คนกะตูเรียกหมอกว่า. “น้ำหมอก”

-

ไพฑูรย์ ธัญญา

13.04.2560

Show your support

Clapping shows how much you appreciated TTZK’s story.