10 kroków do lepszej strategii w social mediach

Projekt PR
May 2, 2016 · 4 min read

Zapewne myślałeś już nad obecnością Twojej marki w mediach społecznościowych. Czy wiesz, że działania ad hoc nie są najlepszym wyjściem. Planowanie, realizacja założeń, wyciąganie wniosków i ciągłe szlifowanie warsztatu, to aspekty strategii, które powinieneś uwzględnić. Przedstawiamy Ci listę 10 kroków, które ułatwią Ci stworzenie strategii social media dla Twojej firmy.

Image for post
Image for post

Najtrudniejszy pierwszy krok

Samo sformułowanie „strategia komunikacji w mediach społecznościowych” to termin bardzo pojemny. Dla właściciela małego lub średniego przedsiębiorstwa, z pewnością ważniejsze będą problemy TU I TERAZ. Jeśli jednak na początku nie poświęcimy czasu na zaplanowanie działań, zbudujemy wizerunek, jednak będzie on odzwierciedlał działania ad hoc.
W dobie mediów społecznościowych nie umknie uwadze użytkowników żaden szczegół, a drobne niedociągnięcia mogą zaważyć na odbiorze marki.

Pomysł to podstawa!

Zaplanuj założenie profilu na takim portalu społecznościowym, który odpowie na Twoje potrzeby komunikacyjne, a jednocześnie pozwoli Ci na kontakt z Twoim odbiorcą. Social media to nie słup ogłoszeniowy. Zapomnij więc o sztywnym podejściu, długich informacjach prasowych, komunikacji jednostronnej. Zastanów się, jaki masz „pomysł na siebie” — czy profil na Facebooku da Ci oczekiwane efekty, jak chcesz komunikować swoją markę na Twitterze, czy zakładać konto na Instagramie. Nie podejmuj pochopnych decyzji.

Postaw na identyfikacyjną spójność.

Zadbaj o grafiki cover photo, zdjęcie profilowe, unikalne adresy url. Stwórz kanon wizualny spójny z dotychczasową linią firmy, lub przy okazji wejścia w media społecznościowe odśwież całą szatę graficzną Twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj, aby tworzyć layouty proste, czyste, sugestywne w przekazie. Nie zaniedbaj szczegółów technicznych i jakościowych. Raz stworzona identyfikacja wizualna posłuży na lata, a jej siła wesprze Twoje działania public relations.

Copy-paste? Nie tędy droga!

Jeśli masz profile na więcej niż jednym portalu społecznościowym, zapomnij o publikowaniu tej samej informacji na każdym z nich. Włóż buty swojego odbiorcy i pomyśl, jak zareagowałbyś na te same posty wklejane na kilku kanałach. A zakładać, że klienci obserwują Twoje konto tylko na jednym portalu, to błąd. Dywersyfikacja treści pod specyfikę danego kanału informacji oraz z uwzględnieniem potrzeb targetu, to krok w kierunku sukcesu i najlepsze z założeń strategicznych dla komunikacji marki.

Na fajerwerki trzeba poczekać…

Nie od razu Rzym zbudowano. Nie licz na 1000 polubień w pierwszym tygodniu. Zabiegaj o uwagę każdego nowo pozyskanego fana. Buduj relacje
z grupą i z każdym z osobna, zacieśniaj więzi, poświęcaj uwagę. Na efekty przyjdzie Ci czekać czasem nawet pół roku, ale nagroda będzie warta wysiłku. Zyskasz grono odbiorców lojalnych, oddanych, a przez to mniej skorych do wywoływania kryzysów. Codzienna praca popłaca. Dobrymi pomysłami, małymi krokami, sumiennością można zdziałać dla marki cuda!

„You talking to me?”

Tak, do Ciebie mówię! Media społecznościowe to komunikacja dwustronna, nie traktuj więc swojego profilu jak kolumny w gazecie lub plakatu na tablicy ogłoszeń. Rozmawiaj ze swoimi fanami i followersami, mów językiem swoich odbiorców, a nade wszystko słuchaj, kiedy do Ciebie mówią. Nie każ czekać zbyt długo na odpowiedź. Cisza potrafi zniechęcić, potrafi też zdenerwować. Daj fanom okazję do wypowiedzi, pytając o ich zdanie. Promuj zaangażowanie, publikując content od fanów. Spraw, aby Twoja marka stała się dobrym kompanem do rozmowy. Daj się lubić.

Nie płacz nad EdgeRankiem!

To naprawdę nie koniec świata. Kiedy mówi się, że Facebook to narzędzie darmowe, zapomina się o kosztach pracy administratorów profilu, a często pomija się też kwestie reklam i sponsorowanych postów. Nie zamartwiaj się jednak zbytnio spadającymi zasięgami. Poszukaj innych rozwiązań. Buduj relacje z followersami na Twitterze, postaw na komunikację na Instagramie, zastanów się nad Google+. Z pewnością wyniki statystyczne nie będą tak mocne, jak na FB. Nie zniechęcaj się jednak. Nadaj swojej pracy kontekst
i działaj zgodnie z zasadą małych kroków. To Ci się opłaci.

Nieszczęścia chodzą parami

Skandale wybuchają w nocy. Przygotuj się więc na kryzys. Nie łudź się,
nie ominie Cię choć jedna wpadka. Przemyśl zawczasu strategię działania kryzysowego. Zadaj sobie trud przygotowania kilku scenariuszy. A kiedy już zacznie się piekło, nie chowaj głowy w piasek. Przyjmij krytykę ze spokojem, wyjaśnij i wytłumacz, staraj się nawiązać dialog. Jeśli sytuacja tego wymaga, przeproś. A jeśli to nawet tylko pospolity hejt — nie lekceważ go. Potraktuj awanturnika poważnie. Spokojem i cierpliwością można ugasić niejeden pożar. Warto rozmawiać.

Social media to nie wszystko!

Pomyśl o działaniach poza mediami społecznościowymi. “Wszyscy są na Facebooku” to żadna strategia, a Twój odbiorca zmienia się wraz z wiekiem
i trendami. Monitoruj reakcje i wczytuj się w raporty dotyczące Twojej branży. Wyciągaj wnioski i elastycznie zmieniaj strategię. Ułatw dostęp do swoich kanałów komunikacji, umieszczając widgety społecznościowe na stronie internetowej, a na profilach odnośniki do pozostałych kanałów. Pomyśl
o media relations oraz tradycyjnych formach public relations. Nie zapominaj
o reklamie. Crossmedia i transmedia to nie tylko teoretyczne terminy marketingowe.

Zrób to sam vs oddaj to profesjonalistom

Zastanów się i przeanalizuj sytuację Twojej firmy czy instytucji. Mając zarys strategii, możesz oszacować zasoby i koszty potrzebne do jej realizacji.
Jeśli uznasz, że korzystniej będzie Ci komunikować Twoją markę poprzez własnych pracowników, zadbaj o ich przeszkolenie lub zatrudnij doświadczoną w public relations osobę. Jeśli jednak potrzebujesz kompleksowej obsługi, a komunikację w social media łączyć chcesz z innymi formami public relations — zastanów się nad outsourcingiem.

Agencje PR to zespoły profesjonalistów z różnych dziedzin, od copywritingu, przez webmasterów i grafików, po community managerów. Synergia,
którą wytwarzają w codziennej pracy to wartość dodana, o którą trudno
w jednoosobowym dziale w małym i średnim przedsiębiorstwie. A może potrzebna Ci tylko strategia? Być może wystarczy consulting? Daj sobie czas na analizę i znajdź rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Medium po polsku

Nasze historie i pomysły

Projekt PR

Written by

Specjaliści komunikacji w realu i w wirtualu. Kreatywni z wiedzą i bogatym doświadczeniem, otwarci na wyzwania i realizację nowych pomysłów. #projektpr

Medium po polsku

Nasze historie i pomysły

Projekt PR

Written by

Specjaliści komunikacji w realu i w wirtualu. Kreatywni z wiedzą i bogatym doświadczeniem, otwarci na wyzwania i realizację nowych pomysłów. #projektpr

Medium po polsku

Nasze historie i pomysły

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store