Nowy kierunek Medium

Wiadomość od Medium Polska

2016 r. był dla nas ważnym rokiem. Nasza polska społeczność na Medium nieustannie się rozwija i każdego miesiąca publikuje setki postów w języku polskim.

Niedawno wprowadziliśmy na Medium kilka zmian, by móc stworzyć jeszcze lepszą platformę do czytania i pisania w Internecie. W związku z tym zdecydowaliśmy się scentralizować naszą działalność w głównej siedzibie Medium w San Francisco, co niestety oznacza, że musimy wstrzymać prowadzenie naszej publikacji „Medium po polsku”, a także jej oficjalnych kont na Twitterze i Facebooku.

Polska społeczność Medium to wspaniali użytkownicy i interesujące publikacje, co niedawno podsumowaliśmy w naszym poście na koniec 2016 roku. W naszej wyszukiwarce możesz znaleźć jeszcze więcej postów, użytkowników i publikacji w języku polskim.

Dziękujemy za korzystanie z Medium. Z przyjemnością publikowaliśmy nadsyłane do nas teksty i udostępnialiśmy je naszej polskiej społeczności Medium. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się znowu.

Nadal możesz tweetować do nas na @Medium lub wysyłać e-maile na adres tips@medium.com, by dać nam znać o ciekawych artykułach publikowanych w języku polskim. Jeśli pojawią się jakieś problemy, odwiedź nasze Centrum Pomocy i skontaktuj się z nami.

Like what you read? Give Medium Polska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.