sPOko!

Nowoczesna wyprzedziła w sondażu Platformę Obywatelską. Ktoś bardzo się dziwi, ktoś już tańczy nad domniemanym trupem politycznego rywala.

Ci pierwsi są zbyt zaskoczone, ci drudzy zbyt wcześnie świętują. Nie jest to żadna sensacja. Tylko “miesiąc miodowy”.

Tym właśnie terminem specjaliści od technologii politycznych nazywają kilkumiesięczny okres czasu, w ciągu którego rośnie poparcie partii czy polityków nowych albo tych, którę przejawili się w nowej jakości. W przypadku Polski to są dwie partii. Nowoczesna debiutuje w Sejmie, PiS po raz pierwszy osiąga tak wielki sukces i po raz pierwszy rządzi samodzielnie.

Platforma odwrotnie — jest w spadającej dynamice po dwoch przegranych kampaniach wyborczych. Od jej zachowania na sali sejmowej to już nie zależy.

Dlatego jest normalnie, że Platforma spada, PiS i Nowoczesna rosną. To odbywa się naturalnie i tak samo naturalnie się skonczy po sześciu, najdłużej po ósmiu, miesiącach. Dla Platformy to nic naprawde strasznego, ponieważ w ciągu tych miesięcy wyborów już nie będzie.

PO ma ten czas dla refleksji, dla przebudowy, dla opracowania strategii politycznej. Po to, żeby utwierdzić się w nowej jakości i, być może, zasłużyc na własny “miesiąc miodowy”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.