Image: Google

Ewangeliści designu

Kiedy zakładałem Polish Designers na Facebook’u, nie zakładałem że grupa rozrośnie się w tysiące członków i tysiące wypowiedzi. A skoro na grupie jest tak wiele wartościowych osób, z różnych dziedzin projektowania graficznego, ilustracji, marketingu czy brandingu, pomyślałem że może “przymusić” niektórych kreatywnych do podzielenia się swoją wiedzą, przemyśleniami, metodologią pracy czy dobrymi praktykami. Medium wydaje się odpowiednim miejscem na coś takiego.

Będę starał się regularnie nakłaniać osoby z grup Polish Designers do napisania kilku słów, ciekawych artykułów, które mogą być pożyteczne i dla tych początkujących projektantów, jak i dla seniorów. Naturalnym się wydaje, że wielu z nas z niejednego pieca chleb już jadło, i mamy wiadomości i wiedzę, którą warto gdzieś ujawnić. Porozmawiać o ścieżce kariery, negocjacjach z klientami, organizacji pracy czy stosunkach kreacja <> strategia.

Wszystkich chętnych nakłaniam do dzielenia się ze mną uwagami na Facebook’u, co do kształtu i wizji tej publikacji. Z wielką chęcią porozmawiam z osobami, które mają coś do powiedzenia.

Najłatwiej znaleźć mnie na www.facebook.com/groups/polishdesigners/ lub łapać mnie na moim prywatnym profilu www.facebook.com/rapidographs

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.